Visa allt om PMV i Vilhelmina AB
Visa allt om PMV i Vilhelmina AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 174 36 1 541 1 888 1 649 1 731 2 187 1 647
Övrig omsättning 251 20 - 18 225 26 - 176 80 247
Rörelseresultat (EBIT) 223 -50 -88 -80 57 52 -164 230 161 186
Resultat efter finansnetto 234 -25 -82 -58 45 41 -184 209 158 167
Årets resultat 200 -25 -55 -4 176 -1 -1 0 113 158
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 637 753 806 236 1 929 2 223 2 634 1 636 1 874
Omsättningstillgångar 757 430 433 510 1 377 268 261 327 273 178
Tillgångar 1 057 1 067 1 186 1 316 1 613 2 197 2 484 2 962 1 909 2 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 986 937 1 111 1 166 1 170 1 004 1 004 1 005 1 005 892
Obeskattade reserver 0 0 0 27 81 276 236 421 214 214
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 618 923 1 193 491 711
Kortfristiga skulder 70 131 74 122 361 299 320 343 200 236
Skulder och eget kapital 1 057 1 067 1 186 1 316 1 613 2 197 2 484 2 962 1 909 2 052
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 349 286 400 327 519 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 100 0 0 0 0 0 14 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 32 7 173 84 111 108 151 105
Utdelning till aktieägare 300 150 150 0 0 11 0 0 0 0
Omsättning 251 20 174 54 1 766 1 914 1 649 1 907 2 267 1 894
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 - 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 174 - - 1 888 1 649 1 731 1 094 1 647
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 143 - - 370 511 436 344 490
Rörelseresultat, EBITDA 223 -46 -59 -50 322 420 247 479 493 455
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 383,33% -97,66% -18,38% 14,49% -4,74% -20,85% 32,79% -%
Du Pont-modellen -% -% -6,83% -4,41% 3,60% 2,41% -6,56% 7,77% 8,85% 9,36%
Vinstmarginal -% -% -46,55% -161,11% 3,76% 2,81% -9,88% 13,29% 7,73% 11,66%
Bruttovinstmarginal -% -% 87,93% -13,89% 53,47% 49,21% 56,28% 50,95% 57,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 206,32% 1 077,78% 65,93% -1,64% -3,58% -0,92% 3,34% -3,52%
Soliditet 93,28% 87,82% 93,68% 90,11% 76,24% 54,96% 47,42% 44,16% 60,72% 50,98%
Kassalikviditet 1 081,43% 328,24% 585,14% 418,03% 381,44% 89,63% 81,56% 95,34% 136,50% 75,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...