Visa allt om VVS-konsult Birgitta Schmidt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 743 711 648 729 648 703 430 559 508 588
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 51 19 84 35 43 15 -9 -36 40
Resultat efter finansnetto 71 51 20 86 37 44 16 -6 -32 42
Årets resultat 56 36 14 57 25 29 7 2 1 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 7 13 18 17
Omsättningstillgångar 322 319 287 360 286 332 211 276 303 367
Tillgångar 322 319 287 360 286 334 218 288 321 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 190 167 208 176 181 151 145 143 211
Obeskattade reserver 11 15 15 15 10 10 10 5 15 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 114 105 136 101 143 57 139 163 122
Skulder och eget kapital 322 319 287 360 286 334 218 288 321 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 324 - - 0 325 172 225 185 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 334 0 316 317 305 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 130 125 125 121 128 79 95 83 92
Utdelning till aktieägare 56 36 14 55 25 30 0 0 0 69
Omsättning 743 711 648 729 648 703 430 559 508 588
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 743 711 648 729 648 703 430 559 508 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 498 471 486 456 478 269 350 288 358
Rörelseresultat, EBITDA 71 51 19 84 36 49 21 -3 -30 49
Nettoomsättningförändring 4,50% 9,72% -11,11% 12,50% -7,82% 63,49% -23,08% 10,04% -13,61% -%
Du Pont-modellen 22,05% 15,99% 6,97% 23,89% 12,94% 12,87% 6,88% -1,74% -9,97% 10,94%
Vinstmarginal 9,56% 7,17% 3,09% 11,80% 5,71% 6,12% 3,49% -0,89% -6,30% 7,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,86% 99,07% 99,86% 99,38% 99,57% 99,53% 99,64% 98,62% 98,64%
Rörelsekapital/omsättning 29,74% 28,83% 28,09% 30,73% 28,55% 26,88% 35,81% 24,51% 27,56% 41,67%
Soliditet 67,88% 63,23% 62,26% 60,85% 64,12% 56,40% 72,65% 51,60% 47,91% 64,51%
Kassalikviditet 318,81% 279,82% 273,33% 264,71% 283,17% 232,17% 370,18% 198,56% 185,89% 300,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...