Visa allt om VVS-konsult Birgitta Schmidt AB
Visa allt om VVS-konsult Birgitta Schmidt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 832 743 711 648 729 648 703 430 559 508
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 71 51 19 84 35 43 15 -9 -36
Resultat efter finansnetto 52 71 51 20 86 37 44 16 -6 -32
Årets resultat 47 56 36 14 57 25 29 7 2 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 7 13 18
Omsättningstillgångar 327 322 319 287 360 286 332 211 276 303
Tillgångar 327 322 319 287 360 286 334 218 288 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 210 190 167 208 176 181 151 145 143
Obeskattade reserver 0 11 15 15 15 10 10 10 5 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 101 114 105 136 101 143 57 139 163
Skulder och eget kapital 327 322 319 287 360 286 334 218 288 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 324 - - 0 325 172 225 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 334 0 316 317 305 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 139 130 125 125 121 128 79 95 83
Utdelning till aktieägare 50 56 36 14 55 25 30 0 0 0
Omsättning 832 743 711 648 729 648 703 430 559 508
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 832 743 711 648 729 648 703 430 559 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 521 498 471 486 456 478 269 350 288
Rörelseresultat, EBITDA 52 71 51 19 84 36 49 21 -3 -30
Nettoomsättningförändring 11,98% 4,50% 9,72% -11,11% 12,50% -7,82% 63,49% -23,08% 10,04% -%
Du Pont-modellen 15,90% 22,05% 15,99% 6,97% 23,89% 12,94% 12,87% 6,88% -1,74% -9,97%
Vinstmarginal 6,25% 9,56% 7,17% 3,09% 11,80% 5,71% 6,12% 3,49% -0,89% -6,30%
Bruttovinstmarginal 99,28% 100,00% 99,86% 99,07% 99,86% 99,38% 99,57% 99,53% 99,64% 98,62%
Rörelsekapital/omsättning 24,16% 29,74% 28,83% 28,09% 30,73% 28,55% 26,88% 35,81% 24,51% 27,56%
Soliditet 61,47% 67,88% 63,23% 62,26% 60,85% 64,12% 56,40% 72,65% 51,60% 47,91%
Kassalikviditet 259,52% 318,81% 279,82% 273,33% 264,71% 283,17% 232,17% 370,18% 198,56% 185,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...