Visa allt om BonFortuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 32 541 480 480 480 720 721 844 0 0
Övrig omsättning - - - - - 5 23 221 300 300
Rörelseresultat (EBIT) -158 385 -607 251 233 383 204 497 270 300
Resultat efter finansnetto 1 405 317 -683 182 195 511 4 353 206 251
Årets resultat 1 001 -2 -933 -2 -27 169 -223 266 -13 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 1 565 1 648 3 423 3 541 3 658 3 776 3 968 812 812
Omsättningstillgångar 1 427 192 117 327 284 743 786 1 033 3 163 2 695
Tillgångar 1 777 1 757 1 766 3 750 3 825 4 401 4 562 5 001 3 975 3 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 318 317 319 1 252 1 253 1 280 1 111 1 335 357 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 420 133 393
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 764 884 1 023 58 358 658 1 015 1 290 1 233
Kortfristiga skulder 455 676 563 1 476 2 514 2 763 2 793 2 232 2 195 1 510
Skulder och eget kapital 1 777 1 757 1 766 3 750 3 825 4 401 4 562 5 001 3 975 3 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 541 480 480 480 725 744 1 065 300 300
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -158 468 -524 369 351 501 322 615 270 300
Nettoomsättningförändring -94,09% 12,71% 0,00% 0,00% -33,33% -0,14% -14,57% -% -% -%
Du Pont-modellen 79,68% 21,91% -34,31% 6,72% 6,12% 12,25% 5,59% 10,50% -% -%
Vinstmarginal 4 425,00% 71,16% -126,25% 52,50% 48,75% 74,86% 35,37% 62,20% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 037,50% -89,46% -92,92% -239,37% -464,58% -280,56% -278,36% -142,06% -% -%
Soliditet 74,17% 18,04% 18,06% 33,39% 32,76% 29,08% 24,35% 32,74% 11,39% 18,65%
Kassalikviditet 313,63% 28,40% 20,78% 22,15% 11,30% 26,89% 28,14% 46,28% 144,10% 178,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...