Visa allt om BonFortuna AB
Visa allt om BonFortuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 32 541 480 480 480 720 721 844 0
Övrig omsättning 142 - - - - - 5 23 221 300
Rörelseresultat (EBIT) 131 -158 385 -607 251 233 383 204 497 270
Resultat efter finansnetto -597 1 405 317 -683 182 195 511 4 353 206
Årets resultat -739 1 001 -2 -933 -2 -27 169 -223 266 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 572 350 1 565 1 648 3 423 3 541 3 658 3 776 3 968 812
Omsättningstillgångar 11 1 427 192 117 327 284 743 786 1 033 3 163
Tillgångar 583 1 777 1 757 1 766 3 750 3 825 4 401 4 562 5 001 3 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 1 318 317 319 1 252 1 253 1 280 1 111 1 335 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 420 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 764 884 1 023 58 358 658 1 015 1 290
Kortfristiga skulder 0 455 676 563 1 476 2 514 2 763 2 793 2 232 2 195
Skulder och eget kapital 583 1 777 1 757 1 766 3 750 3 825 4 401 4 562 5 001 3 975
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 32 541 480 480 480 725 744 1 065 300
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 131 -158 468 -524 369 351 501 322 615 270
Nettoomsättningförändring -100,00% -94,09% 12,71% 0,00% 0,00% -33,33% -0,14% -14,57% -% -%
Du Pont-modellen -% 79,68% 21,91% -34,31% 6,72% 6,12% 12,25% 5,59% 10,50% -%
Vinstmarginal -% 4 425,00% 71,16% -126,25% 52,50% 48,75% 74,86% 35,37% 62,20% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 037,50% -89,46% -92,92% -239,37% -464,58% -280,56% -278,36% -142,06% -%
Soliditet 99,49% 74,17% 18,04% 18,06% 33,39% 32,76% 29,08% 24,35% 32,74% 11,39%
Kassalikviditet -% 313,63% 28,40% 20,78% 22,15% 11,30% 26,89% 28,14% 46,28% 144,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...