Visa allt om CompuCon AB
Visa allt om CompuCon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 211 4 022 3 105 2 882 6 643 10 537 13 648 11 631 10 551 12 939
Övrig omsättning - - - - - - - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) 768 985 852 309 199 61 177 -62 -282 353
Resultat efter finansnetto 772 987 860 342 221 73 204 -50 -290 632
Årets resultat 223 818 623 217 863 185 320 66 -6 515
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 250 270 290 310 230 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 7 534 6 933 5 764 6 020 5 669 5 526 8 684 8 209 7 646 8 465
Tillgångar 7 784 7 183 6 034 6 310 5 979 5 756 8 784 8 309 7 746 8 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 006 5 783 4 965 4 342 4 125 4 313 5 879 5 998 5 440 6 307
Obeskattade reserver 1 000 680 580 380 380 703 888 1 128 1 276 1 581
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 500 1 000 1 000 0
Kortfristiga skulder 778 720 489 1 588 1 474 741 516 182 30 678
Skulder och eget kapital 7 784 7 183 6 034 6 310 5 979 5 756 8 784 8 309 7 746 8 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 1 050 1 200 2 000 0 212
Omsättning 4 211 4 022 3 105 2 882 6 643 10 537 13 648 11 631 10 551 12 960
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 768 1 005 872 329 219 81 177 -62 -282 356
Nettoomsättningförändring 4,70% 29,53% 7,74% -56,62% -36,96% -22,79% 17,34% 10,24% -18,46% -%
Du Pont-modellen 9,92% 13,75% 14,24% 5,50% 3,83% 1,27% 2,32% -0,60% -3,47% 7,38%
Vinstmarginal 18,33% 24,56% 27,67% 12,04% 3,45% 0,69% 1,49% -0,43% -2,55% 4,88%
Bruttovinstmarginal 18,71% 25,44% 28,37% 12,14% 3,45% 0,81% 1,37% -0,49% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 160,44% 154,48% 169,89% 153,78% 63,15% 45,41% 59,85% 69,01% 72,18% 60,18%
Soliditet 87,18% 87,89% 89,78% 73,25% 73,68% 83,93% 74,38% 81,96% 82,09% 86,93%
Kassalikviditet 123,65% 152,50% 315,75% 85,77% 219,81% 136,84% 248,45% 370,33% 1 783,33% 118,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...