Visa allt om Cervatum AB
Visa allt om Cervatum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 110 678 1 515 1 538 2 375 1 694 1 819 2 313 2 304 1 451
Övrig omsättning 36 226 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -312 350 298 601 89 350 319 669 89
Resultat efter finansnetto -49 -311 354 318 619 99 624 321 669 89
Årets resultat 1 0 299 181 330 103 331 164 356 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 550 550 450 758 772 42 27 27
Omsättningstillgångar 632 698 1 363 1 320 1 512 916 1 055 1 725 1 525 853
Tillgångar 1 182 1 248 1 913 1 870 1 961 1 674 1 827 1 767 1 552 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 868 867 1 118 1 069 1 138 1 008 1 105 924 960 622
Obeskattade reserver 271 321 636 671 605 444 493 330 245 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 59 159 131 218 223 229 514 348 183
Skulder och eget kapital 1 182 1 248 1 913 1 870 1 961 1 674 1 827 1 767 1 552 880
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 480 480 512 518 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 80 756 558 615 974 396 275 420 397 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 323 413 436 581 516 434 531 505 457
Utdelning till aktieägare 0 0 250 250 250 200 200 150 200 18
Omsättning 146 904 1 525 1 538 2 375 1 694 1 819 2 313 2 304 1 451
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 1 2 2 3 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 339 758 1 538 1 188 847 606 578 1 152 726
Personalkostnader per anställd (tkr) - 541 493 1 060 791 704 406 382 721 581
Rörelseresultat, EBITDA -50 -312 350 298 609 103 364 333 680 107
Nettoomsättningförändring -83,78% -55,25% -1,50% -35,24% 40,20% -6,87% -21,36% 0,39% 58,79% -%
Du Pont-modellen -4,15% -24,92% 18,45% 17,01% 31,57% 5,91% 34,26% 18,11% 43,11% 10,11%
Vinstmarginal -44,55% -45,87% 23,30% 20,68% 26,06% 5,84% 34,41% 13,83% 29,04% 6,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 536,36% 94,25% 79,47% 77,31% 54,48% 40,91% 45,41% 52,36% 51,09% 46,18%
Soliditet 91,32% 89,53% 84,37% 83,61% 80,77% 79,76% 80,37% 65,74% 73,22% 76,82%
Kassalikviditet 1 504,76% 1 183,05% 857,23% 1 007,63% 693,58% 410,76% 460,70% 335,60% 438,22% 466,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...