Visa allt om time2care Scandinavia AB
Visa allt om time2care Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 646 3 125 2 812 313 450 751 664 873 2 127 4 374
Övrig omsättning 102 409 - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 710 365 29 -3 62 210 236 325 -78 -297
Resultat efter finansnetto 638 360 26 -6 57 199 213 288 -200 -321
Årets resultat 476 277 16 -6 40 142 156 225 -150 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 288 0 0 2 13 105 209 410 758
Omsättningstillgångar 1 993 1 338 694 405 373 529 431 261 1 409 2 007
Tillgångar 2 257 1 626 694 405 375 542 537 470 1 819 2 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 065 589 312 296 302 387 270 239 14 164
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 482 0 0 0 19 82 135 194 245
Kortfristiga skulder 1 101 555 382 109 73 136 185 96 1 611 2 355
Skulder och eget kapital 2 257 1 626 694 405 375 542 537 470 1 819 2 765
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 72 97
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 265 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 49 146
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 125 0 125 0 0
Omsättning 8 748 3 534 2 812 313 450 753 664 873 2 127 4 374
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 064 1 458
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 197 298
Rörelseresultat, EBITDA 770 425 29 -1 73 302 340 437 32 -160
Nettoomsättningförändring 176,67% 11,13% 798,40% -30,44% -40,08% 13,10% -23,94% -58,96% -51,37% -%
Du Pont-modellen 33,54% 22,51% 4,47% -0,49% 16,53% 38,75% 43,95% 65,32% -9,57% -10,74%
Vinstmarginal 8,76% 11,71% 1,10% -0,64% 13,78% 27,96% 35,54% 35,17% -8,18% -6,79%
Bruttovinstmarginal 50,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,22% 69,39% 58,53%
Rörelsekapital/omsättning 10,32% 25,06% 11,10% 94,57% 66,67% 52,33% 37,05% 18,90% -9,50% -7,96%
Soliditet 47,19% 36,22% 44,96% 73,09% 80,53% 71,40% 50,28% 50,85% 0,77% 5,93%
Kassalikviditet 123,71% 114,59% 181,68% 371,56% 510,96% 388,97% 232,97% 271,88% 87,46% 64,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...