Visa allt om Newcap Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 987 1 139 1 747 1 714 210 277 184 357 1 225 2 463
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -909 -842 -384 -83 -1 111 -909 -1 252 -1 149 -1 253 217
Resultat efter finansnetto -909 -838 -376 -81 -1 111 -908 -1 252 -1 136 -1 253 217
Årets resultat -59 1 232 24 -59 -1 111 -669 -1 173 -1 029 -907 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 152 152 162 275 513 1 714 1 340 1 801 634
Omsättningstillgångar 724 1 967 1 781 1 445 417 404 326 480 977 1 919
Tillgångar 876 2 119 1 933 1 608 693 917 2 039 1 820 2 778 2 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 1 510 277 164 160 171 170 121 101 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 786 609 1 655 1 444 532 746 1 869 1 700 2 676 2 446
Skulder och eget kapital 876 2 119 1 933 1 608 693 917 2 039 1 820 2 778 2 553
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 256 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 196 241 255 0 222 0 0 0 391 281
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 62 76 80 80 70 0 0 0 124 89
Utdelning till aktieägare 0 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 987 1 139 1 747 1 714 210 277 184 357 1 225 2 463
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 987 1 139 1 747 1 714 210 - - - 613 2 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 259 323 364 341 305 - - - 264 374
Rörelseresultat, EBITDA -909 -842 -364 -63 -1 091 -888 -1 221 -1 138 -1 222 257
Nettoomsättningförändring 74,45% -34,80% 1,93% 716,19% -24,19% 50,54% -48,46% -70,86% -50,26% -%
Du Pont-modellen -103,77% -38,98% -19,40% -5,04% -160,17% -99,13% -61,40% -62,36% -45,10% 8,50%
Vinstmarginal -45,75% -72,52% -21,47% -4,73% -528,57% -328,16% -680,43% -317,93% -102,29% 8,81%
Bruttovinstmarginal 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,12% 119,23% 7,21% 0,06% -54,76% -123,47% -838,59% -341,74% -138,69% -21,40%
Soliditet 10,39% 71,26% 14,33% 10,20% 23,09% 18,65% 8,34% 6,65% 3,64% 4,23%
Kassalikviditet 92,11% 322,99% 107,61% 100,07% 78,38% 54,16% 17,44% 28,24% 33,15% 75,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...