Visa allt om Bridgepoint AB
Visa allt om Bridgepoint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 563 51 910 54 900 46 553 44 645 39 072 31 326 28 846 19 688 15 085
Övrig omsättning 5 - - - - - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 651 4 194 4 259 4 075 3 230 3 548 2 907 2 565 1 767 1 375
Resultat efter finansnetto 4 660 4 183 4 281 4 136 3 304 3 552 2 848 2 622 1 790 1 371
Årets resultat 3 606 3 212 3 239 2 870 2 304 2 534 1 986 1 849 1 268 1 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 633 609 659 935 1 306 1 224 1 539 1 469 115 76
Omsättningstillgångar 35 154 34 436 34 528 25 484 22 090 17 702 17 503 19 560 11 717 9 040
Tillgångar 35 787 35 045 35 187 26 419 23 396 18 926 19 042 21 029 11 832 9 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 885 14 279 11 067 7 828 4 958 2 654 7 817 5 831 3 982 2 714
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 902 20 766 24 120 18 591 18 438 16 273 11 225 15 198 7 850 6 403
Skulder och eget kapital 35 787 35 045 35 187 26 419 23 396 18 926 19 042 21 029 11 832 9 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 6 218 6 611 1 910 656 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 33 311 27 931 31 611 25 491 25 359 14 769 10 173 13 883 8 945 6 852
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 12 542 10 844 11 905 9 381 9 271 8 218 6 455 5 528 3 341 2 413
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 697 0 0 0
Omsättning 58 568 51 910 54 900 46 553 44 645 39 072 31 344 28 846 19 688 15 085
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 14 11 11 10 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 505 3 993 3 921 4 232 4 059 3 907 5 221 4 808 3 281 3 771
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 725 3 275 3 238 3 324 3 252 3 098 3 974 3 616 2 183 2 460
Rörelseresultat, EBITDA 4 690 4 360 4 575 4 446 3 608 3 863 3 226 2 647 1 803 1 438
Nettoomsättningförändring 12,82% -5,45% 17,93% 4,27% 14,26% 24,73% 8,60% 46,52% 30,51% -%
Du Pont-modellen 13,05% 11,97% 12,17% 15,70% 14,14% 18,78% 15,31% 12,51% 15,14% 15,09%
Vinstmarginal 7,97% 8,08% 7,80% 8,91% 7,41% 9,10% 9,31% 9,12% 9,10% 9,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,46% 26,33% 18,96% 14,81% 8,18% 3,66% 20,04% 15,12% 19,64% 17,48%
Soliditet 49,98% 40,74% 31,45% 29,63% 21,19% 14,02% 41,05% 27,73% 33,65% 29,77%
Kassalikviditet 196,37% 165,83% 143,15% 137,08% 119,81% 108,78% 155,93% 128,70% 149,26% 141,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...