Visa allt om Bebedo AB
Visa allt om Bebedo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 335 533 533 40 0 34 8
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -9 85 -67 164 23 -9 25 0
Resultat efter finansnetto -51 -1 -8 85 -66 164 23 -8 25 0
Årets resultat -51 -1 -8 80 -66 139 23 -8 25 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 51 14 14 77 10 14 5 8 11
Omsättningstillgångar 21 35 115 156 89 294 121 21 31 6
Tillgångar 22 86 129 170 166 304 135 26 40 17
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 68 119 127 47 189 100 1 9 -16
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 19 19 23
Kortfristiga skulder 5 19 10 42 119 114 35 6 11 10
Skulder och eget kapital 22 86 129 170 166 304 135 26 40 17
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 190 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 103 342 1 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 39 114 60 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 335 533 533 40 0 34 8
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 335 533 533 40 - 34 8
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 146 457 250 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -9 89 -62 169 26 -6 28 3
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -37,15% 0,00% 1 232,50% -% -100,00% 325,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 50,59% -39,76% 53,95% 17,04% -% 62,50% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -% 25,67% -12,38% 30,77% 57,50% -% 73,53% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 34,03% -5,63% 33,77% 215,00% -% 58,82% -50,00%
Soliditet 77,27% 79,07% 92,25% 74,71% 28,31% 62,17% 74,07% 3,85% 22,50% -94,12%
Kassalikviditet 420,00% 184,21% 1 150,00% 371,43% 74,79% 257,89% 345,71% 350,00% 281,82% 60,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...