Visa allt om Radio City AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 717 6 738 7 135 7 283 7 660 7 224 6 823 6 562 6 388 6 306
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 364 376 337 387 336 0 -500 -500 -500 -500
Resultat efter finansnetto 364 55 338 395 343 0 -493 -499 -500 -500
Årets resultat 0 -322 263 291 253 130 -493 236 -500 -500
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 375 875 1 375 1 875 2 375 2 875 3 375
Omsättningstillgångar 6 287 8 550 6 756 6 725 6 318 5 431 2 732 4 431 1 740 1 697
Tillgångar 6 287 8 550 6 756 7 100 7 193 6 806 4 607 6 806 4 615 5 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 506 4 506 4 828 5 100 5 100 5 101 4 607 5 100 2 975 3 475
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 781 4 044 1 928 2 000 2 093 1 706 0 1 706 1 640 1 597
Skulder och eget kapital 6 287 8 550 6 756 7 100 7 193 6 806 4 607 6 806 4 615 5 072
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 717 6 738 7 135 7 283 7 660 7 224 6 823 6 562 6 388 6 306
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 364 376 337 887 836 500 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -0,31% -5,56% -2,03% -4,92% 6,04% 5,88% 3,98% 2,72% 1,30% -%
Du Pont-modellen 5,79% 4,44% 4,99% 5,56% 4,75% 0,00% -10,70% -7,33% -10,83% -9,86%
Vinstmarginal 5,42% 5,64% 4,72% 5,42% 4,46% 0,00% -7,23% -7,60% -7,83% -7,93%
Bruttovinstmarginal 5,42% 5,58% 4,72% 5,31% 4,39% 0,00% -7,33% -7,62% -7,83% -7,93%
Rörelsekapital/omsättning 67,08% 66,87% 67,67% 64,88% 55,16% 51,56% 40,04% 41,53% 1,57% 1,59%
Soliditet 71,67% 52,70% 71,46% 71,83% 70,90% 74,95% 100,00% 74,93% 64,46% 68,51%
Kassalikviditet 353,00% 211,42% 350,41% 336,25% 301,86% 318,35% -% 259,73% 106,10% 106,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...