Visa allt om Grimstorps Byggkomponenter AB
Visa allt om Grimstorps Byggkomponenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 58 491 48 305 31 871 30 232 46 561 47 547 44 639 47 573 49 419 41 603
Övrig omsättning 145 154 298 - - 856 521 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 775 3 370 -269 -150 2 839 -2 965 -264 1 691 2 260 1 856
Resultat efter finansnetto 6 706 3 340 -350 111 2 901 -3 092 -240 1 463 2 233 1 843
Årets resultat 5 210 1 930 -133 138 2 485 -1 989 292 741 1 411 1 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 706 535 547 521 564 958 1 173 1 023 865
Omsättningstillgångar 22 083 15 533 10 091 9 466 13 521 10 581 15 244 13 331 12 004 9 218
Tillgångar 22 461 16 239 10 626 10 012 14 042 11 145 16 202 14 504 13 027 10 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 843 6 633 4 703 5 052 5 239 2 554 4 543 4 251 4 110 2 699
Obeskattade reserver 886 862 0 217 244 0 1 102 1 749 1 429 1 186
Avsättningar (tkr) 220 280 90 90 90 90 90 90 90 50
Långfristiga skulder 0 58 163 318 504 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 512 8 406 5 670 4 335 7 965 8 501 10 467 8 414 7 399 6 149
Skulder och eget kapital 22 461 16 239 10 626 10 012 14 042 11 145 16 202 14 504 13 027 10 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 817 1 093 1 439 1 419 1 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 011 8 357 6 864 6 776 9 060 8 537 5 493 6 764 6 648 5 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 615 2 919 2 578 2 557 3 169 3 434 2 652 3 166 3 189 2 378
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0
Omsättning 58 636 48 459 32 169 30 232 46 561 48 403 45 160 47 573 49 419 41 603
Nyckeltal
Antal anställda 24 22 18 18 25 24 23 27 27 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 437 2 196 1 771 1 680 1 862 1 981 1 941 1 762 1 830 1 891
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 561 156 522 492 538 400 417 414 392
Rörelseresultat, EBITDA 6 888 3 429 10 293 3 3 033 -2 612 61 2 022 2 543 2 142
Nettoomsättningförändring 21,09% 51,56% 5,42% -35,07% -2,07% 6,51% -6,17% -3,74% 18,79% -%
Du Pont-modellen 30,05% 20,76% -2,73% 1,71% 21,33% -24,58% -1,44% 11,71% 17,36% 18,45%
Vinstmarginal 11,54% 6,98% -0,91% 0,57% 6,43% -5,76% -0,52% 3,57% 4,58% 4,47%
Bruttovinstmarginal 45,79% 38,66% 37,75% 41,76% 44,11% 34,49% 35,50% 41,66% 41,28% 42,27%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 14,75% 13,87% 16,97% 11,93% 4,37% 10,70% 10,34% 9,32% 7,38%
Soliditet 51,35% 44,99% 44,26% 52,06% 38,59% 22,92% 32,94% 37,99% 39,45% 35,24%
Kassalikviditet 161,32% 124,04% 120,23% 163,07% 141,77% 76,36% 100,71% 108,02% 118,87% 109,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...