Visa allt om Structor Bygg Stockholm AB
Visa allt om Structor Bygg Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 600 29 433 28 660 32 515 27 401 24 795 21 373 30 038 30 116 22 176
Övrig omsättning 328 2 721 892 34 43 19 942 - 1 672 1 128
Rörelseresultat (EBIT) 3 789 3 737 3 092 4 904 3 203 4 036 1 992 1 357 4 001 3 229
Resultat efter finansnetto 3 784 3 773 3 148 5 001 3 295 4 048 1 984 1 407 4 088 3 377
Årets resultat 3 266 2 860 1 378 2 498 3 024 3 293 1 771 1 100 2 907 2 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 783 757 172 279 521 520 753 886 577 666
Omsättningstillgångar 13 101 12 243 15 019 12 094 11 879 10 644 9 794 18 493 15 902 12 216
Tillgångar 13 884 12 999 15 191 12 373 12 400 11 164 10 547 19 379 16 478 12 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 256 4 990 4 130 5 752 6 254 5 980 4 487 2 716 4 116 3 209
Obeskattade reserver 2 731 2 725 2 638 1 646 272 135 641 1 094 1 298 1 345
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 897 5 284 8 423 4 975 5 874 5 049 5 419 15 568 11 064 8 327
Skulder och eget kapital 13 884 12 999 15 191 12 373 12 400 11 164 10 547 19 379 16 478 12 882
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 1 273 1 195 1 604 2 467 896
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 852 11 277 11 059 10 646 8 629 6 446 5 529 7 856 6 683 6 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 004 5 769 5 683 5 050 4 191 3 513 3 447 4 516 4 429 3 554
Utdelning till aktieägare 3 278 3 000 2 000 3 000 3 000 2 750 1 800 0 2 500 2 000
Omsättning 31 928 32 154 29 552 32 549 27 444 24 814 22 315 30 038 31 788 23 304
Nyckeltal
Antal anställda 23 21 20 20 18 16 14 23 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 374 1 402 1 433 1 626 1 522 1 550 1 527 1 306 1 506 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 845 844 886 833 771 758 779 661 739 651
Rörelseresultat, EBITDA 4 053 3 906 3 200 5 084 3 451 4 310 2 306 1 591 4 220 3 460
Nettoomsättningförändring 7,36% 2,70% -11,86% 18,66% 10,51% 16,01% -28,85% -0,26% 35,80% -%
Du Pont-modellen 27,30% 29,09% 20,74% 40,50% 26,60% 36,33% 18,97% 7,37% 24,83% 26,23%
Vinstmarginal 12,00% 12,85% 10,99% 15,41% 12,04% 16,36% 9,36% 4,75% 13,59% 15,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 23,64% 23,01% 21,89% 21,92% 22,57% 20,47% 9,74% 16,06% 17,54%
Soliditet 53,20% 54,74% 40,73% 56,29% 52,05% 54,46% 47,02% 18,08% 30,65% 32,43%
Kassalikviditet 222,16% 231,70% 178,31% 243,10% 202,23% 210,81% 180,73% 58,19% 110,13% 121,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...