Visa allt om J W i Nyköping AB
Visa allt om J W i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -12 -11 -22 -16 -28 -18 -19 -11 -14
Resultat efter finansnetto -12 -12 18 22 -40 92 -140 36 2 327 -18
Årets resultat -12 -12 18 22 -40 92 -140 29 2 327 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
Omsättningstillgångar 1 231 1 394 1 556 1 688 1 780 1 967 1 991 2 234 2 598 127
Tillgångar 1 231 1 394 1 556 1 688 1 780 1 967 1 991 2 234 2 598 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 222 1 384 1 546 1 679 1 777 1 937 1 964 2 224 2 595 518
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 3 31 26 10 3 509
Skulder och eget kapital 1 231 1 394 1 556 1 688 1 780 1 967 1 991 2 234 2 598 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 0 0 120 120 200 250
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -12 -11 -22 -16 -28 -18 -19 -11 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,27% 99,28% 99,36% 99,47% 99,83% 98,47% 98,64% 99,55% 99,88% 50,44%
Kassalikviditet 12 310,00% 13 940,00% 15 560,00% 16 880,00% 59 333,33% 6 345,16% 7 657,69% 22 340,00% 86 600,00% 24,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...