Visa allt om Petshop Swecare AB
Visa allt om Petshop Swecare AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 384 691 746 1 070 1 199 1 588 1 720 1 815 1 806
Övrig omsättning - - - - - - 14 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -102 -14 58 -29 25 112 90 221 81
Resultat efter finansnetto - -109 -24 56 -46 11 87 71 190 62
Årets resultat - -79 -2 30 2 3 48 32 92 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 1 0 0 7 13 20
Omsättningstillgångar - 206 328 328 343 507 488 676 665 532
Tillgångar - 206 328 328 344 507 488 683 678 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 73 199 155 124 222 219 321 288 196
Obeskattade reserver - 0 29 51 36 89 89 74 53 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Kortfristiga skulder - 132 101 122 184 195 180 287 336 330
Skulder och eget kapital - 206 328 328 344 507 488 683 678 552
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 199 170 241 226 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 79 84 62 151 96 39 56 94 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 25 26 18 46 88 60 96 89 89
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 100 0 150 0 0
Omsättning - 384 691 746 1 070 1 199 1 602 1 720 1 815 1 806
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 192 346 373 535 600 794 860 605 903
Personalkostnader per anställd (tkr) - 63 55 41 99 137 113 173 106 154
Rörelseresultat, EBITDA - -102 -14 58 -29 25 119 97 228 87
Nettoomsättningförändring -% -44,43% -7,37% -30,28% -10,76% -24,50% -7,67% -5,23% 0,50% -%
Du Pont-modellen -% -49,51% -4,27% 17,68% -8,43% 4,93% 22,95% 13,18% 32,60% 14,67%
Vinstmarginal -% -26,56% -2,03% 7,77% -2,71% 2,09% 7,05% 5,23% 12,18% 4,49%
Bruttovinstmarginal -% 50,52% 44,28% 45,31% 34,95% 42,29% 35,01% 37,79% 42,20% 39,92%
Rörelsekapital/omsättning -% 19,27% 32,85% 27,61% 14,86% 26,02% 19,40% 22,62% 18,13% 11,18%
Soliditet -% 35,44% 67,57% 58,72% 43,76% 56,72% 58,32% 54,80% 48,11% 35,51%
Kassalikviditet -% 5,30% 55,45% 31,97% 11,41% 62,56% 57,78% 82,23% 56,85% 24,55%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...