Visa allt om El & Signal Byggnad i Alfta AB
Visa allt om El & Signal Byggnad i Alfta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 20 056 12 547 16 927 22 870 22 158 23 720 17 301 13 821 10 333 9 313
Övrig omsättning - 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 482 538 2 187 4 968 4 898 6 596 3 776 2 646 2 664 1 705
Resultat efter finansnetto 3 503 624 2 367 5 211 5 000 6 613 3 853 2 790 2 734 1 723
Årets resultat 2 738 1 053 1 331 3 029 3 546 3 661 2 139 1 520 1 946 893
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 124 10 320 8 758 7 176 6 685 2 736 2 047 2 316 759 684
Omsättningstillgångar 14 552 14 388 15 725 17 480 14 654 15 638 11 025 8 048 6 762 5 940
Tillgångar 27 676 24 708 24 483 24 656 21 340 18 373 13 073 10 364 7 521 6 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 856 15 118 14 065 12 734 11 706 10 160 7 499 5 360 4 640 2 694
Obeskattade reserver 5 049 5 072 5 846 5 308 4 251 4 113 2 557 1 714 1 092 1 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 770 4 518 4 572 6 614 5 383 4 100 3 016 3 290 1 789 2 829
Skulder och eget kapital 27 676 24 708 24 483 24 656 21 340 18 373 13 073 10 364 7 521 6 623
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 480 480 964 1 119 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 7 825 5 549 7 502 9 221 8 885 7 835 5 718 3 946 2 754 2 620
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 2 796 2 234 2 998 3 487 3 125 3 009 2 839 2 113 1 670 1 789
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 2 000 0 1 000 800 0
Omsättning 20 056 12 551 16 927 22 870 22 158 23 720 17 301 13 821 10 333 9 313
Nyckeltal
Antal anställda 18 13 18 23 23 28 21 15 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 114 965 940 994 963 847 824 921 861 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 677 669 646 631 628 514 535 565 548 587
Rörelseresultat, EBITDA 3 846 843 2 486 5 169 5 018 6 709 3 883 2 767 2 780 1 813
Nettoomsättningförändring 59,85% -25,88% -25,99% 3,21% -6,59% 37,10% 25,18% 33,76% 10,95% -%
Du Pont-modellen 12,66% 2,53% 9,67% 21,13% 23,58% 35,99% 29,48% 26,92% 36,36% 26,02%
Vinstmarginal 17,47% 4,97% 13,98% 22,79% 22,71% 27,88% 22,28% 20,19% 26,47% 18,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 98,37% 100,00% 100,00% 99,94% 99,17%
Rörelsekapital/omsättning 48,77% 78,66% 65,89% 47,51% 41,84% 48,64% 46,29% 34,43% 48,13% 33,40%
Soliditet 78,75% 77,20% 75,05% 67,51% 69,54% 71,80% 71,45% 63,62% 72,15% 52,63%
Kassalikviditet 305,07% 318,46% 343,94% 264,29% 272,23% 381,41% 365,55% 244,62% 377,98% 209,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...