Visa allt om Frameland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 679 2 207 2 232 2 410 2 893 2 599 2 602 2 846 3 111 2 995
Övrig omsättning - - - - - - - 4 1 220 -
Rörelseresultat (EBIT) 150 124 177 -152 11 -188 -56 -16 944 -203
Resultat efter finansnetto 146 115 165 -174 -18 -201 -77 -56 893 -248
Årets resultat 146 115 165 -174 -18 -201 -77 -56 893 -248
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 75 61 104 160 205 240 244 3 32
Omsättningstillgångar 733 635 727 767 1 036 954 978 1 043 2 009 941
Tillgångar 768 710 788 871 1 196 1 159 1 218 1 287 2 012 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 338 222 57 101 119 320 647 702 -191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 63 259 268 471 381 413 289 339 75
Kortfristiga skulder 341 309 307 546 624 659 484 351 970 1 089
Skulder och eget kapital 768 710 788 871 1 196 1 159 1 218 1 287 2 012 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 762 527 461 575 751 547 669 471 322 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 218 167 123 208 261 195 237 223 165 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 679 2 207 2 232 2 410 2 893 2 599 2 602 2 850 4 331 2 995
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 893 736 744 803 964 866 867 569 778 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 232 197 263 339 250 303 177 167 177
Rörelseresultat, EBITDA 166 137 221 -96 67 -135 -6 1 974 -146
Nettoomsättningförändring 21,39% -1,12% -7,39% -16,70% 11,31% -0,12% -8,57% -8,52% 3,87% -%
Du Pont-modellen 19,53% 17,46% 22,46% -17,45% 0,92% -16,22% -4,60% -1,24% 46,92% -20,84%
Vinstmarginal 5,60% 5,62% 7,93% -6,31% 0,38% -7,23% -2,15% -0,56% 30,34% -6,78%
Bruttovinstmarginal 63,57% 59,63% 65,64% 61,41% 59,14% 54,64% 64,18% 66,02% 49,05% 49,95%
Rörelsekapital/omsättning 14,63% 14,77% 18,82% 9,17% 14,24% 11,35% 18,99% 24,31% 33,40% -4,94%
Soliditet 55,21% 47,61% 28,17% 6,54% 8,44% 10,27% 26,27% 50,27% 34,89% -19,61%
Kassalikviditet 104,99% 77,02% 90,88% 45,05% 62,82% 51,44% 45,25% 88,03% 147,01% 28,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...