Visa allt om Frameland Aktiebolag
Visa allt om Frameland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 541 2 679 2 207 2 232 2 410 2 893 2 599 2 602 2 846 3 111
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 1 220
Rörelseresultat (EBIT) 106 150 124 177 -152 11 -188 -56 -16 944
Resultat efter finansnetto 105 146 115 165 -174 -18 -201 -77 -56 893
Årets resultat 79 146 115 165 -174 -18 -201 -77 -56 893
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 35 75 61 104 160 205 240 244 3
Omsättningstillgångar 686 733 635 727 767 1 036 954 978 1 043 2 009
Tillgångar 765 768 710 788 871 1 196 1 159 1 218 1 287 2 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 424 338 222 57 101 119 320 647 702
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 120 4 63 259 268 471 381 413 289 339
Kortfristiga skulder 202 341 309 307 546 624 659 484 351 970
Skulder och eget kapital 765 768 710 788 871 1 196 1 159 1 218 1 287 2 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 621 762 527 461 575 751 547 669 471 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 215 218 167 123 208 261 195 237 223 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 541 2 679 2 207 2 232 2 410 2 893 2 599 2 602 2 850 4 331
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 847 893 736 744 803 964 866 867 569 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 281 329 232 197 263 339 250 303 177 167
Rörelseresultat, EBITDA 137 166 137 221 -96 67 -135 -6 1 974
Nettoomsättningförändring -5,15% 21,39% -1,12% -7,39% -16,70% 11,31% -0,12% -8,57% -8,52% -%
Du Pont-modellen 13,86% 19,53% 17,46% 22,46% -17,45% 0,92% -16,22% -4,60% -1,24% 46,92%
Vinstmarginal 4,17% 5,60% 5,62% 7,93% -6,31% 0,38% -7,23% -2,15% -0,56% 30,34%
Bruttovinstmarginal 63,09% 63,57% 59,63% 65,64% 61,41% 59,14% 54,64% 64,18% 66,02% 49,05%
Rörelsekapital/omsättning 19,05% 14,63% 14,77% 18,82% 9,17% 14,24% 11,35% 18,99% 24,31% 33,40%
Soliditet 57,91% 55,21% 47,61% 28,17% 6,54% 8,44% 10,27% 26,27% 50,27% 34,89%
Kassalikviditet 161,88% 104,99% 77,02% 90,88% 45,05% 62,82% 51,44% 45,25% 88,03% 147,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...