Visa allt om ULLUSEUS AB
Visa allt om ULLUSEUS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 37 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -94 -435 -91 -42 -50 -63 -32 -86 -35 -46
Resultat efter finansnetto -94 5 073 -91 -42 -50 -63 -76 -121 -34 -46
Årets resultat -379 5 461 3 454 2 450 0 -21 -76 -61 -4 751
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 900 1 900 550 550 550 500 500 500 400 300
Omsättningstillgångar 18 297 19 825 43 834 18 138 16 255 32 351 30 540 26 417 2 008 1 479
Tillgångar 20 197 21 725 44 384 18 688 16 805 32 851 31 040 26 917 2 408 1 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 484 11 863 6 398 2 944 494 495 516 591 744 837
Obeskattade reserver 0 634 2 480 1 000 0 0 343 343 343 343
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 713 9 228 35 506 14 744 16 310 32 357 30 181 25 982 1 321 599
Skulder och eget kapital 20 197 21 725 44 384 18 688 16 805 32 851 31 040 26 917 2 408 1 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 89
Omsättning 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -94 -435 -91 -42 -50 -63 -32 -86 -35 -46
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 56,86% 56,88% 18,77% 19,70% 2,94% 1,51% 2,48% 3,11% 41,15% 60,93%
Kassalikviditet 210,00% 214,84% 123,46% 123,02% 99,66% 99,98% 101,19% 101,67% 152,01% 246,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...