Visa allt om Digital Vision Development AB
Visa allt om Digital Vision Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-11 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 121 2 046 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 723 295 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 886 -59 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto 833 -62 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1
Årets resultat -17 -62 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-11 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 394 18 081 94 94 94 94 93 0 0 0
Omsättningstillgångar 19 170 5 048 0 0 0 0 1 94 95 96
Tillgångar 36 564 23 129 94 94 94 94 94 94 95 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 823 17 840 94 94 94 93 93 94 95 96
Obeskattade reserver 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 637 5 289 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 36 564 23 129 94 94 94 94 94 94 95 96
Löner & utdelning (tkr)
2015-11
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 370 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 301 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 844 2 341 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 024 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 744 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 336 272 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring 883,43% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,42% -0,26% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 4,40% -2,88% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 51,24% 39,30% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 52,35% -11,78% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 50,56% 77,13% 100,00% 100,00% 100,00% 98,94% 98,94% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 174,88% 30,71% -% -% -% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...