Visa allt om Lennartsson i Hässleholm AB
Visa allt om Lennartsson i Hässleholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231
Övrig omsättning - - - - - - - - - 102
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -6 -5 -6 -5 -5 -7 -9 118
Resultat efter finansnetto -4 -6 -6 -5 -6 -5 -5 -6 4 112
Årets resultat 0 0 0 5 -6 3 8 44 46 62
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 57 76 127 255 268 292 315 323 0
Omsättningstillgångar 143 87 92 91 87 80 62 48 63 1 054
Tillgångar 143 144 168 218 342 347 354 362 386 1 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 133 158 208 302 308 305 297 254 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 29 29 39 55 123 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22
Skulder och eget kapital 143 144 168 218 342 347 354 362 386 1 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 25 50 100 0 0 0 0 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6 -6 -5 -6 -5 -5 -7 -9 118
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 11,29%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 51,52%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 40,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 446,75%
Soliditet 93,71% 92,36% 94,05% 95,41% 94,55% 94,92% 94,28% 92,98% 88,75% 51,44%
Kassalikviditet 1 430,00% 870,00% 920,00% 910,00% 870,00% 800,00% 620,00% 480,00% 630,00% 4 790,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...