Visa allt om Lennartsson i Hässleholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 231 822
Övrig omsättning - - - - - - - - 102 23
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -5 -6 -5 -5 -7 -9 118 59
Resultat efter finansnetto -6 -6 -5 -6 -5 -5 -6 4 112 52
Årets resultat 0 0 5 -6 3 8 44 46 62 39
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 76 127 255 268 292 315 323 0 248
Omsättningstillgångar 87 92 91 87 80 62 48 63 1 054 836
Tillgångar 144 168 218 342 347 354 362 386 1 054 1 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 158 208 302 308 305 297 254 409 468
Obeskattade reserver 0 0 0 29 29 39 55 123 185 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 438 407
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 22 51
Skulder och eget kapital 144 168 218 342 347 354 362 386 1 054 1 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 25 50 100 0 0 0 0 200 122
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 333 845
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 -5 -6 -5 -5 -7 -9 118 83
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -71,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 11,29% 5,54%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 51,52% 7,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 40,69% 32,60%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 446,75% 95,50%
Soliditet 92,36% 94,05% 95,41% 94,55% 94,92% 94,28% 92,98% 88,75% 51,44% 53,73%
Kassalikviditet 870,00% 920,00% 910,00% 870,00% 800,00% 620,00% 480,00% 630,00% 4 790,91% 1 337,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...