Visa allt om Dynatrade Aktiebolag
Visa allt om Dynatrade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 900 1 175 661 709 681 968 94 94 94 94
Övrig omsättning - - - - - 4 94 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 232 394 373 363 235 149 - - 15 1
Resultat efter finansnetto 243 1 148 386 378 250 150 - - 15 1
Årets resultat 140 983 224 207 135 88 - - 8 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 860 760 333 23 23 23 0 0 4 8
Omsättningstillgångar 1 149 1 312 645 927 639 436 279 313 239 217
Tillgångar 2 009 2 072 977 949 662 459 279 313 243 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 425 1 535 552 579 372 236 148 227 196 188
Obeskattade reserver 471 411 317 221 126 62 35 43 29 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 127 108 151 165 161 96 43 18 11
Skulder och eget kapital 2 009 2 072 977 949 662 459 279 313 243 225
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 198 325 0 71 107 320 50 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 110 162 28 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 86 113 18 72 85 146 33 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 250 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 900 1 175 661 709 681 972 188 94 94 94
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 450 588 661 709 681 968 94 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 213 271 68 156 213 489 101 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 232 394 380 363 235 149 - - 20 11
Nettoomsättningförändring -23,40% 77,76% -6,77% 4,11% -29,65% 929,79% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 12,15% 55,45% 39,71% 39,94% 37,92% 32,46% -% -% 6,58% 0,44%
Vinstmarginal 27,11% 97,79% 58,70% 53,46% 36,86% 15,39% -% -% 17,02% 1,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,49% 99,70% 99,58% 98,83% 91,01% -% -% 59,57% 67,02%
Rörelsekapital/omsättning 115,11% 100,85% 81,24% 109,45% 69,60% 28,41% 194,68% 287,23% 235,11% 219,15%
Soliditet 89,22% 89,56% 81,81% 78,17% 70,22% 61,37% 62,29% 82,42% 89,25% 91,88%
Kassalikviditet 1 010,62% 1 027,56% 590,74% 608,61% 383,03% 265,84% 282,29% 676,74% 1 288,89% 1 845,45%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...