Visa allt om Banérportsskolan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 22 590 18 724 17 538 14 440 12 194 12 062 10 874 11 432 9 329 7 066
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 043 709 354 19 -472 210 282 420 668 278
Resultat efter finansnetto 4 413 756 356 2 -452 212 310 495 675 278
Årets resultat 3 843 447 259 2 -452 29 41 345 473 192
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 242 3 402 1 916 2 039 2 075 1 173 737 151 165 130
Omsättningstillgångar 4 790 1 220 1 662 1 333 1 115 1 801 2 190 2 115 2 086 1 335
Tillgångar 7 032 4 622 3 578 3 372 3 190 2 974 2 928 2 266 2 252 1 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 159 716 469 211 208 861 1 031 1 191 945 472
Obeskattade reserver 0 0 1 299 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 1 927 0 1 315 1 360 1 050 600 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 874 1 979 1 810 1 847 1 622 1 064 1 296 1 076 1 306 993
Skulder och eget kapital 7 032 4 622 3 578 3 372 3 190 2 974 2 928 2 266 2 252 1 465
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 213 1 662 1 094 1 443 1 164 1 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 335 6 972 7 102 5 249 2 879 2 520 2 346 2 427 1 665 1 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 3 260 3 277 2 625 1 922 1 791 1 986 1 820 1 440 1 144 867
Utdelning till aktieägare 3 800 400 200 0 0 200 200 200 100 0
Omsättning 22 590 18 724 17 538 14 440 12 194 12 062 10 874 11 432 9 329 7 066
Nyckeltal
Antal anställda 25 22 20 16 13 12 11 11 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 904 851 877 903 938 1 005 989 1 039 1 037 883
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 466 486 462 480 534 493 492 446 449
Rörelseresultat, EBITDA 4 681 921 525 173 -461 224 296 434 682 282
Nettoomsättningförändring 20,65% 6,76% 21,45% 18,42% 1,09% 10,93% -4,88% 22,54% 32,03% -%
Du Pont-modellen 62,76% 16,36% 10,09% 1,10% -14,17% 7,09% 10,59% 21,84% 29,97% 18,98%
Vinstmarginal 19,54% 4,04% 2,06% 0,26% -3,71% 1,75% 2,85% 4,33% 7,24% 3,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,48% -4,05% -0,84% -3,56% -4,16% 6,11% 8,22% 9,09% 8,36% 4,84%
Soliditet 59,14% 15,49% 39,86% 6,26% 6,52% 28,95% 35,21% 52,56% 41,96% 32,22%
Kassalikviditet 166,67% 61,65% 91,82% 72,17% 68,74% 169,27% 168,98% 196,56% 159,72% 134,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...