Visa allt om Gräset 19 Fastighets AB
Visa allt om Gräset 19 Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0
Resultat efter finansnetto 10 10 9 9 8 9 9 9 8 17
Årets resultat 0 0 7 7 6 7 7 7 6 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 28 341 28 341 28 341 28 341 28 341 28 341 29 316 31 359 31 350 31 342
Tillgångar 28 341 28 341 28 341 28 341 28 341 28 341 29 316 31 359 31 350 31 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 588 14 588 14 587 14 588 14 588 14 588 14 588 14 588 14 588 14 587
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 753 13 753 13 753 13 753 13 753 13 753 14 728 16 771 16 762 16 754
Skulder och eget kapital 28 341 28 341 28 341 28 341 28 341 28 341 29 316 31 359 31 350 31 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 51,47% 51,47% 51,47% 51,47% 51,47% 51,47% 49,76% 46,52% 46,53% 46,54%
Kassalikviditet 206,07% 206,07% 206,07% 206,07% 206,07% 206,07% 199,05% 186,98% 187,03% 187,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...