Visa allt om Moris Aktiebolag
Visa allt om Moris Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 302 72 503 781 892 866 607 861 1 705 1 638
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 -38 -71 -21 139 102 -106 -196 454 167
Resultat efter finansnetto 154 -36 -68 -15 102 157 -105 -177 453 172
Årets resultat 141 -36 -68 10 42 141 -105 19 245 122
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 11 14 357 381 359 514 687
Omsättningstillgångar 694 639 823 850 886 588 494 772 959 582
Tillgångar 694 639 823 861 900 945 875 1 131 1 473 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 525 561 636 626 703 682 907 978 823
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 0 0 0 206 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 114 262 225 244 241 193 224 289 351
Skulder och eget kapital 694 639 823 861 900 945 875 1 131 1 473 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 310 277 324 387 360
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 300 360 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 69 113 0 97 84 189 262 214
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 120 120 120 90 90
Omsättning 302 72 503 781 892 866 607 861 1 705 1 638
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 72 503 781 892 866 607 861 1 705 1 638
Personalkostnader per anställd (tkr) - 4 371 484 447 408 374 549 657 594
Rörelseresultat, EBITDA 154 -38 -71 -14 146 109 -92 -189 462 193
Nettoomsättningförändring 319,44% -85,69% -35,60% -12,44% 3,00% 42,67% -29,50% -49,50% 4,09% -%
Du Pont-modellen 22,19% -5,63% -8,26% -1,74% 15,89% 16,61% -12,11% -15,65% 30,82% 14,03%
Vinstmarginal 50,99% -50,00% -13,52% -1,92% 16,03% 18,13% -17,46% -20,56% 26,63% 10,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 220,53% 729,17% 111,53% 80,03% 71,97% 40,07% 49,59% 63,65% 39,30% 14,10%
Soliditet 95,97% 82,16% 68,17% 73,87% 72,01% 74,39% 77,94% 80,19% 76,46% 70,30%
Kassalikviditet 2 478,57% 560,53% 314,12% 340,89% 295,08% 164,73% 139,38% 217,86% 212,11% 143,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...