Visa allt om ScanBalt Crane AB
Visa allt om ScanBalt Crane AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 923 14 341 6 813 21 178 39 965 20 963 35 953 38 777 16 836 23 485
Övrig omsättning 19 239 142 140 - 719 - - 455 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 123 717 -237 -531 1 584 -712 729 261 -788 -82
Resultat efter finansnetto 922 651 -304 -658 1 550 -826 744 194 -598 -86
Årets resultat 499 465 -265 5 844 3 202 1 13 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 222 177 297 733 1 146 3 123 2 186 93 1 782
Omsättningstillgångar 5 952 7 175 4 398 5 330 11 620 5 342 6 153 18 995 21 523 10 859
Tillgångar 6 100 7 397 4 575 5 627 12 353 6 489 9 277 21 182 21 617 12 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 875 1 375 910 1 175 1 170 326 323 122 387 374
Obeskattade reserver 350 110 0 50 720 339 1 176 714 531 1 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 075 3 090 3 749 3 459
Kortfristiga skulder 3 875 5 911 3 664 4 401 10 463 5 823 5 703 17 256 16 950 7 652
Skulder och eget kapital 6 100 7 397 4 575 5 627 12 353 6 489 9 277 21 182 21 617 12 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 641 1 441 828 678 89 54 54 54 54 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 578 484 294 235 28 17 17 18 18 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0
Omsättning 15 942 14 580 6 955 21 318 39 965 21 682 35 953 38 777 17 291 23 489
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 3 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 981 2 868 1 703 7 059 39 965 20 963 35 953 38 777 16 836 23 485
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 409 296 320 181 77 85 89 74 84
Rörelseresultat, EBITDA 1 190 775 -148 306 2 225 187 1 419 596 -698 -34
Nettoomsättningförändring 11,03% 110,49% -67,83% -47,01% 90,65% -41,69% -7,28% 130,32% -28,31% -%
Du Pont-modellen 17,03% 9,75% -5,07% -9,19% 13,10% -10,09% 10,92% 3,13% -0,97% 3,07%
Vinstmarginal 6,53% 5,03% -3,41% -2,44% 4,05% -3,12% 2,82% 1,71% -1,24% 1,65%
Bruttovinstmarginal 43,24% 37,98% 50,52% 22,84% 17,47% 16,95% 14,46% 10,99% 10,72% 7,33%
Rörelsekapital/omsättning 13,04% 8,81% 10,77% 4,39% 2,90% -2,29% 1,25% 4,48% 27,16% 13,66%
Soliditet 35,21% 19,75% 19,89% 21,54% 13,77% 8,87% 12,82% 3,00% 3,56% 9,55%
Kassalikviditet 73,32% 62,39% 47,43% 54,71% 86,44% 74,26% 104,33% 92,84% 112,60% 116,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...