Visa allt om Millcool AB
Visa allt om Millcool AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 1 068 226 0 76 0 0 595 957 3 778 14 856
Övrig omsättning - - - - - - - - 56 94
Rörelseresultat (EBIT) 233 63 0 18 -114 -228 -14 -975 -1 318 498
Resultat efter finansnetto 233 63 0 7 -83 122 -14 -968 -1 346 452
Årets resultat 233 63 0 7 -83 122 -14 -484 565 35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 9 0 0 0 27 58 50 158 264
Omsättningstillgångar 478 256 78 93 71 280 238 648 1 772 2 463
Tillgångar 484 265 78 93 71 307 296 698 1 931 2 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 178 78 78 71 275 272 378 953 476
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 484 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 25 7 552
Kortfristiga skulder 110 87 0 15 0 33 23 294 488 1 480
Skulder och eget kapital 484 265 78 93 71 307 296 698 1 931 2 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 76 0 225 455 648 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 76 0 0 0 0 0 0 569 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 24 0 0 0 0 71 147 379 443
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 120 92 90 0
Omsättning 1 068 226 0 76 0 0 595 957 3 834 14 950
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 1 2 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 068 226 - - - - 595 479 1 259 2 476
Personalkostnader per anställd (tkr) 654 117 - - - - 311 334 558 281
Rörelseresultat, EBITDA 235 65 0 18 -87 -197 11 -954 -1 265 577
Nettoomsättningförändring 372,57% -% -100,00% -% -% -100,00% -37,83% -74,67% -% -%
Du Pont-modellen 48,14% 23,77% -% 19,35% -% -% -4,39% -138,40% -68,10% 18,26%
Vinstmarginal 21,82% 27,88% -% 23,68% -% -% -2,18% -100,94% -34,81% 3,35%
Bruttovinstmarginal 99,91% 98,67% -% 100,00% -% -% 76,81% 45,56% 34,99% 23,55%
Rörelsekapital/omsättning 34,46% 74,78% -% 102,63% -% -% 36,13% 36,99% 33,99% 6,62%
Soliditet 77,27% 67,17% 100,00% 83,87% 100,00% 89,58% 91,89% 54,15% 67,40% 23,24%
Kassalikviditet 434,55% 294,25% -% 620,00% -% 848,48% 1 030,43% 220,41% 274,59% 87,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...