Visa allt om Fagerholm Fastighets AB
Visa allt om Fagerholm Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 540 2 500 2 500 2 500 2 552 2 625 3 012 2 762 2 620 2 516
Övrig omsättning - - - 400 - - - - - 177
Rörelseresultat (EBIT) -1 628 1 016 758 934 396 -2 618 1 071 858 783 1 230
Resultat efter finansnetto -1 701 904 526 693 168 -2 823 785 586 494 975
Årets resultat 1 527 309 382 94 -1 892 541 310 263 516
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 845 8 249 8 653 9 058 9 482 9 516 9 963 10 142 9 653 9 581
Omsättningstillgångar 392 1 845 814 1 088 1 344 529 666 1 918 1 854 441
Tillgångar 8 238 10 094 9 467 10 146 10 826 10 045 10 630 12 061 11 506 10 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 033 4 032 3 505 3 196 2 814 2 719 2 611 2 070 1 760 1 497
Obeskattade reserver 69 572 345 215 41 0 978 934 784 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 700 5 271 5 268 5 700 6 435 2 700 5 500 7 700 7 700 6 700
Kortfristiga skulder 436 219 350 1 035 1 536 4 625 1 540 1 357 1 262 1 167
Skulder och eget kapital 8 238 10 094 9 467 10 146 10 826 10 045 10 630 12 061 11 506 10 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 248 341 460 616 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 665 658 804 909 1 000 432 578 86 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 703 211 312 353 389 3 964 1 260 894 371 346
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 540 2 500 2 500 2 900 2 552 2 625 3 012 2 762 2 620 2 693
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 270 1 250 1 250 1 250 1 276 1 313 1 506 1 381 2 620 2 516
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 687 449 560 632 695 2 323 631 448 992 910
Rörelseresultat, EBITDA -1 224 1 420 1 162 1 358 814 -2 211 1 486 1 266 1 195 1 567
Nettoomsättningförändring 1,60% 0,00% 0,00% -2,04% -2,78% -12,85% 9,05% 5,42% 4,13% -%
Du Pont-modellen -19,76% 10,09% 8,07% 9,25% 3,72% -26,05% 10,14% 7,42% 7,00% 12,29%
Vinstmarginal -64,09% 40,72% 30,56% 37,52% 15,79% -99,70% 35,79% 32,40% 30,73% 48,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,73% 65,04% 18,56% 2,12% -7,52% -156,04% -29,02% 20,31% 22,60% -28,86%
Soliditet 49,61% 44,36% 39,87% 33,06% 26,27% 27,07% 31,34% 22,74% 20,20% 19,66%
Kassalikviditet 89,91% 842,47% 232,57% 105,12% 87,50% 11,44% 43,25% 141,34% 146,91% 37,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...