Visa allt om Gelnet Aktiebolag
Visa allt om Gelnet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 21 484 405 229 414 53
Övrig omsättning - - 3 - - 435 - 156 149 41
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 3 -1 -23 678 214 220 286 87
Resultat efter finansnetto 211 296 199 -1 -16 453 -654 69 488 89
Årets resultat 211 296 198 -1 -16 -1 -667 58 407 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 705 493 196 0 0 0 4 115 4 361 150 150
Omsättningstillgångar 382 384 385 389 391 465 65 770 1 225 590
Tillgångar 1 087 877 581 389 391 465 4 181 5 131 1 375 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 078 866 570 372 373 389 390 1 057 999 692
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 535 3 605 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 11 17 18 76 256 469 364 36
Skulder och eget kapital 1 087 877 581 389 391 465 4 181 5 131 1 375 740
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 24 206 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 5 60 0
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 0 0 3 0 21 919 405 385 563 94
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 229 414 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 29 266 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 3 -1 -23 678 310 284 286 87
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -95,66% 19,51% 76,86% -44,69% 681,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -4,35% 145,81% -11,43% 4,31% 35,64% 12,03%
Vinstmarginal -% -% -% -% -80,95% 140,08% -118,02% 96,51% 118,36% 167,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 776,19% 80,37% -47,16% 131,44% 207,97% 1 045,28%
Soliditet 99,17% 98,75% 98,11% 95,63% 95,40% 83,66% 9,33% 20,60% 73,28% 94,68%
Kassalikviditet 3 820,00% 3 840,00% 3 500,00% 2 288,24% 2 172,22% 611,84% 25,39% 164,18% 336,54% 1 638,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...