Visa allt om Vetenskapsessens AB
Visa allt om Vetenskapsessens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 661 3 701 4 898 4 084
Övrig omsättning - - - 20 838 - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -20 -31 -84 190 -32 101 164 151 84
Resultat efter finansnetto -10 -20 -30 -85 200 -31 102 171 159 87
Årets resultat -10 -20 -30 -85 154 -31 74 123 113 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 239 250 269 477 635 422 581 2 316 1 637 2 551
Tillgångar 239 250 269 477 635 422 581 2 316 1 637 2 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 244 264 465 549 395 553 600 569 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 12 85 27 28 1 716 1 069 2 006
Skulder och eget kapital 239 250 269 477 635 422 581 2 316 1 637 2 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 21 154 - 0 0 0 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 7 34 - 0 0 0 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 171 0 0 127 120 92 89
Omsättning 0 0 0 20 838 0 661 3 706 4 898 4 084
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 - 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 4 084
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 28 191 - - - - 48
Rörelseresultat, EBITDA -10 -20 -31 -84 190 -32 101 164 151 89
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -82,14% -24,44% 19,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 17,56% 7,43% 9,65% 3,49%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 15,43% 4,65% 3,23% 2,18%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 83,66% 16,21% 11,60% 13,34%
Soliditet 97,91% 97,60% 98,14% 97,48% 86,46% 93,60% 95,18% 25,91% 34,76% 21,36%
Kassalikviditet 4 780,00% 5 000,00% 5 380,00% 3 975,00% 747,06% 1 562,96% 2 075,00% 134,97% 153,13% 127,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...