Visa allt om Stockholm BarAkademi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 853 1 088 1 687 1 775 1 319 1 344 1 336 1 388 1 421 1 489
Övrig omsättning - - - - - - - 4 21 19
Rörelseresultat (EBIT) 73 -150 394 -151 -37 7 86 -86 -139 -37
Resultat efter finansnetto 74 -154 392 -153 -40 7 85 -88 -143 -38
Årets resultat 74 -117 331 -153 -40 7 85 -88 -143 -38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 21 31 12 16 33 43 63 99 84
Omsättningstillgångar 216 283 486 251 306 230 230 169 193 361
Tillgångar 229 304 517 263 322 263 273 232 292 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 116 233 -98 56 96 89 5 93 235
Obeskattade reserver 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 0 17 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 156 247 344 267 168 184 227 199 209
Skulder och eget kapital 229 304 517 263 322 263 273 232 292 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 52 - - 317 181 260 182 245 156 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 230 278 121 12 23 46 50 238 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 75 92 136 63 98 71 97 117 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 853 1 088 1 687 1 775 1 319 1 344 1 336 1 392 1 442 1 508
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 4 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 853 544 422 444 440 672 668 694 1 421 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 147 183 90 146 88 195 154 197 523 526
Rörelseresultat, EBITDA 81 -140 399 -147 -27 17 105 -60 -117 -14
Nettoomsättningförändring -21,60% -35,51% -4,96% 34,57% -1,86% 0,60% -3,75% -2,32% -4,57% -%
Du Pont-modellen 32,75% -49,34% 76,21% -57,03% -11,49% 2,66% 31,50% -37,07% -47,60% -8,31%
Vinstmarginal 8,79% -13,79% 23,36% -8,45% -2,81% 0,52% 6,44% -6,20% -9,78% -2,48%
Bruttovinstmarginal 80,30% 84,56% 85,66% 82,82% 80,97% 83,93% 88,17% 77,95% 83,11% 84,08%
Rörelsekapital/omsättning 20,75% 11,67% 14,17% -5,24% 2,96% 4,61% 3,44% -4,18% -0,42% 10,21%
Soliditet 82,97% 38,16% 50,65% -37,26% 17,39% 36,50% 32,60% 2,16% 31,85% 52,81%
Kassalikviditet 492,31% 126,28% 159,11% 47,38% 80,15% 95,24% 81,52% 37,00% 57,29% 137,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...