Visa allt om Melobicon AB
Visa allt om Melobicon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 935 2 767 1 693 1 829 184 391 871 1 716 1 447 452
Övrig omsättning 10 138 50 45 1 058 300 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 78 67 61 317 -312 211 -139 122 -72
Resultat efter finansnetto 71 40 20 7 283 -328 217 -146 121 -72
Årets resultat 46 17 7 7 279 -301 168 -146 99 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 679 715 354 357 335 212 21 43 39 20
Omsättningstillgångar 869 734 1 057 568 357 355 319 440 562 100
Tillgångar 2 549 1 450 1 411 925 692 567 341 484 601 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 135 118 111 104 -175 126 -42 104 5
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 317 300 376 128 390 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 018 998 992 438 460 352 188 526 497 115
Skulder och eget kapital 2 549 1 450 1 411 925 692 567 341 484 601 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 149 75 92 165 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 535 371 20 29 10 30 33 55 131 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 117 5 7 1 64 32 44 81 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 945 2 905 1 743 1 874 1 242 691 871 1 716 1 447 452
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 1 1 1 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 935 2 767 - - - 391 871 1 716 724 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 750 500 - - - 261 149 220 213 -
Rörelseresultat, EBITDA 372 193 147 141 363 -258 223 -127 130 -67
Nettoomsättningförändring 78,35% 63,44% -7,44% 894,02% -52,94% -55,11% -49,24% 18,59% 220,13% -%
Du Pont-modellen 4,32% 5,38% 4,75% 6,59% 45,81% -55,03% 66,57% -28,72% 20,47% -60,00%
Vinstmarginal 2,23% 2,82% 3,96% 3,34% 172,28% -79,80% 26,06% -8,10% 8,50% -15,93%
Bruttovinstmarginal 50,23% 48,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,28% -9,54% 3,84% 7,11% -55,98% 0,77% 15,04% -5,01% 4,49% -3,32%
Soliditet 7,10% 9,31% 8,36% 12,00% 15,03% -30,86% 42,79% -8,68% 17,30% 4,17%
Kassalikviditet 43,06% 73,55% 106,55% 129,68% 77,61% 100,85% 169,68% 83,65% 113,08% 86,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...