Visa allt om iqq AB
Visa allt om iqq AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 1 318 1 412 1 054 952 863 50 30 0 220 400
Övrig omsättning 113 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 4 -8 26 -15 -18 16 -18 - 26
Resultat efter finansnetto -2 6 -4 28 -14 -18 16 -16 - 25
Årets resultat -2 4 -4 28 -14 -18 16 -16 - 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Omsättningstillgångar 452 589 726 661 432 129 129 149 244 639
Tillgångar 452 589 726 661 432 129 129 149 247 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 110 106 110 83 97 115 99 215 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 344 479 621 551 350 32 14 50 32 428
Skulder och eget kapital 452 589 726 661 432 129 129 149 247 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 225 0 0 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 903 806 691 616 307 0 0 0 0 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 282 253 217 193 167 0 0 0 3 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 40
Omsättning 1 431 1 412 1 054 952 863 50 30 0 220 400
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 471 527 476 432 - - - - 400
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 358 461 407 350 - - - - 241
Rörelseresultat, EBITDA -2 4 -8 26 -15 -18 16 -15 - 31
Nettoomsättningförändring -6,66% 33,97% 10,71% 10,31% 1 626,00% 66,67% -% -100,00% -45,00% -%
Du Pont-modellen -0,44% 1,02% -0,55% 4,24% -3,47% -13,95% 12,40% -% -% 4,48%
Vinstmarginal -0,15% 0,42% -0,38% 2,94% -1,74% -36,00% 53,33% -% -% 7,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 95,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 94,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,19% 7,79% 9,96% 11,55% 9,50% 194,00% 383,33% -% 96,36% 52,75%
Soliditet 23,89% 18,68% 14,60% 16,64% 19,21% 75,19% 89,15% 66,44% 87,04% 33,85%
Kassalikviditet 131,40% 122,96% 116,91% 119,96% 123,43% 403,12% 921,43% 298,00% 762,50% 149,30%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...