Visa allt om Prologis Sweden VII AB
Visa allt om Prologis Sweden VII AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 462 20 623 23 249 21 907 19 714 19 834 21 780 21 593 19 749 19 229
Övrig omsättning - - 26 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 885 9 671 13 123 11 777 8 493 8 340 11 787 11 698 10 816 8 877
Resultat efter finansnetto 6 953 3 066 5 552 3 613 -1 437 -1 095 -428 2 361 2 438 2 337
Årets resultat 0 0 -2 905 3 004 -1 421 -869 -292 1 661 1 754 4 040
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 501 120 398 126 175 133 244 138 813 147 923 154 749 161 801 167 468 174 354
Omsättningstillgångar 5 276 39 280 10 414 8 808 13 593 14 179 10 436 12 481 12 437 10 948
Tillgångar 170 777 159 678 136 590 142 052 152 406 162 103 165 185 174 281 179 905 185 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 99 3 140 136 1 514 1 747 1 658 1 797 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 755 150 755 128 216 131 804 147 496 153 065 157 172 165 226 172 510 179 574
Kortfristiga skulder 19 921 8 822 8 273 7 107 4 774 7 523 6 266 7 397 5 598 5 613
Skulder och eget kapital 170 777 159 678 136 590 142 052 152 406 162 103 165 185 174 281 179 905 185 302
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 462 20 623 23 275 21 907 19 714 19 834 21 780 21 593 19 749 19 229
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 334 17 018 20 329 18 933 17 175 16 692 18 623 18 803 17 809 16 707
Nettoomsättningförändring -0,78% -11,30% 6,13% 11,12% -0,61% -8,93% 0,87% 9,34% 2,70% -%
Du Pont-modellen 6,39% 6,06% 9,62% 8,29% 5,57% 0,36% 6,11% 6,74% 6,03% 4,80%
Vinstmarginal 53,37% 46,89% 56,52% 53,78% 43,08% 2,94% 46,35% 54,36% 54,90% 46,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,88% 93,77% 94,02%
Rörelsekapital/omsättning -71,57% 147,69% 9,21% 7,76% 44,73% 33,56% 19,15% 23,54% 34,63% 27,74%
Soliditet 0,06% 0,06% 0,07% 2,21% 0,09% 0,93% 1,06% 0,95% 1,00% 0,06%
Kassalikviditet 26,48% 445,25% 125,88% 123,93% 284,73% 188,48% 166,55% 168,73% 222,17% 195,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...