Visa allt om Wendros AB
Visa allt om Wendros AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 56 971 39 619 44 516 40 336 30 211 35 074 21 324 16 607 11 846 14 880
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 692 -2 503 2 397 3 488 2 763 3 505 1 558 255 750 1 683
Resultat efter finansnetto 2 470 -3 026 2 374 3 512 2 790 3 459 1 565 267 768 1 656
Årets resultat 1 920 6 1 391 2 107 1 530 1 821 851 132 396 880
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 235 534 319 239 292 219 302 100 281
Omsättningstillgångar 26 745 13 452 14 070 16 592 13 405 10 804 7 920 5 100 5 857 4 566
Tillgångar 26 942 13 687 14 604 16 911 13 644 11 096 8 139 5 402 5 957 4 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 497 4 577 4 570 5 179 4 272 3 642 2 421 1 670 1 788 1 492
Obeskattade reserver 620 620 3 771 3 324 2 740 2 080 1 355 990 926 723
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 875 2 547 0 178 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 949 5 943 6 263 8 229 6 632 5 374 4 363 2 742 3 244 2 632
Skulder och eget kapital 26 942 13 687 14 604 16 911 13 644 11 096 8 139 5 402 5 957 4 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 1 320 1 020 1 030 966 0 957
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 357
Löner till övriga anställda 3 216 4 772 4 748 4 453 1 940 2 295 1 045 1 169 0 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 191 1 719 1 655 1 660 1 393 1 421 861 879 510 572
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 1 200 900 600 100 250 100
Omsättning 56 971 39 619 44 516 40 336 30 211 35 074 21 324 16 607 11 846 14 880
Nyckeltal
Antal anställda 6 9 10 10 9 7 7 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 495 4 402 4 452 4 034 3 357 5 011 3 046 2 768 2 369 4 960
Personalkostnader per anställd (tkr) 874 849 697 627 533 692 421 511 249 668
Rörelseresultat, EBITDA 2 715 -2 474 2 416 3 500 2 778 3 523 1 641 276 756 1 788
Nettoomsättningförändring 43,80% -11,00% 10,36% 33,51% -13,86% 64,48% 28,40% 40,19% -20,39% -%
Du Pont-modellen 10,00% -20,41% 16,43% 20,81% 20,64% 31,69% 19,40% 5,28% 12,99% 34,74%
Vinstmarginal 4,73% -7,05% 5,39% 8,72% 9,32% 10,02% 7,40% 1,72% 6,53% 11,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,44% 18,95% 17,54% 20,73% 22,42% 15,48% 16,68% 14,20% 22,06% 13,00%
Soliditet 25,91% 36,97% 50,32% 45,11% 46,11% 46,64% 41,73% 44,11% 41,21% 41,52%
Kassalikviditet 115,83% 140,99% 121,92% 122,63% 133,02% 126,31% 145,98% 128,26% 153,58% 151,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...