Visa allt om Mellansvenska Byggrenovering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 120 297 410 190 510 956 1 017 1 311 1 304 1 236
Övrig omsättning - - - - 7 243 1 36 57 -
Rörelseresultat (EBIT) -52 -1 51 -45 -13 121 -116 138 43 192
Resultat efter finansnetto -53 -2 50 -46 -15 117 -119 138 42 192
Årets resultat -53 -2 50 -46 -15 96 -52 81 29 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 31 43 26 40 0 119 141 184 185
Omsättningstillgångar 70 147 146 100 225 495 265 398 375 479
Tillgångar 134 178 189 126 266 495 384 539 559 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 128 130 80 126 268 172 315 314 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 68 43 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Kortfristiga skulder 22 49 59 46 140 227 211 157 202 305
Skulder och eget kapital 134 178 189 126 266 495 384 539 559 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 5 0 0 19 179 150 157 254 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 58 169 129 153 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 4 6 11 63 139 140 173 195 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 0 91 80 15
Omsättning 120 297 410 190 517 1 199 1 018 1 347 1 361 1 236
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 120 297 410 - 510 478 509 656 652 618
Personalkostnader per anställd (tkr) - 18 32 - 110 201 244 244 315 252
Rörelseresultat, EBITDA -52 11 63 -39 -3 121 -57 195 102 229
Nettoomsättningförändring -59,60% -27,56% 115,79% -62,75% -46,65% -6,00% -22,43% 0,54% 5,50% -%
Du Pont-modellen -38,81% 0,00% 26,98% -35,71% -4,89% 24,44% -29,95% 25,97% 7,87% 28,92%
Vinstmarginal -43,33% 0,00% 12,44% -23,68% -2,55% 12,66% -11,31% 10,68% 3,37% 15,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,30% 90,00% 94,21% 96,08% 95,40% 94,79% 97,94% 85,20% 90,05%
Rörelsekapital/omsättning 40,00% 33,00% 21,22% 28,42% 16,67% 28,03% 5,31% 18,38% 13,27% 14,08%
Soliditet 83,58% 71,91% 68,78% 63,49% 47,37% 54,14% 44,79% 67,53% 61,71% 49,58%
Kassalikviditet 318,18% 267,35% 223,73% 178,26% 149,29% 218,06% 125,59% 253,50% 185,64% 157,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...