Visa allt om Ing.firma S. Jansson AB
Visa allt om Ing.firma S. Jansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 508 370 260 923 842 1 008 805 889 1 193 1 139
Övrig omsättning - - - 78 - - 73 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 12 -187 395 391 503 397 285 126 313
Resultat efter finansnetto 82 37 -176 428 415 494 420 320 142 336
Årets resultat 82 37 -176 313 306 353 310 230 103 241
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 25 5 10 15 23 7 267 280 280
Omsättningstillgångar 1 116 1 168 1 272 1 895 1 767 1 579 1 363 1 016 1 063 953
Tillgångar 1 154 1 193 1 277 1 905 1 782 1 602 1 370 1 283 1 343 1 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 1 111 1 229 1 555 1 387 1 211 998 808 738 726
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 81 47 350 394 391 372 475 605 506
Skulder och eget kapital 1 154 1 193 1 277 1 905 1 782 1 602 1 370 1 283 1 343 1 233
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 110 88 170 471 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 144 144 162 147 132 35 51 23 14 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 22 25 23 24 29 27 62 240 138
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 145 130 140 120 160 92
Omsättning 508 370 260 1 001 842 1 008 878 889 1 193 1 139
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 508 370 260 923 842 1 008 805 889 1 193 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 174 173 206 190 165 176 176 290 758 673
Rörelseresultat, EBITDA 89 17 -182 400 400 512 407 298 145 328
Nettoomsättningförändring 37,30% 42,31% -71,83% 9,62% -16,47% 25,22% -9,45% -25,48% 4,74% -%
Du Pont-modellen 7,11% 3,19% -13,70% 22,47% 23,29% 31,65% 30,66% 25,02% 10,57% 27,33%
Vinstmarginal 16,14% 10,27% -67,31% 46,37% 49,29% 50,30% 52,17% 36,11% 11,90% 29,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,55% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 196,85% 293,78% 471,15% 167,39% 163,06% 117,86% 123,11% 60,85% 38,39% 39,24%
Soliditet 90,03% 93,13% 96,24% 81,63% 77,83% 75,59% 72,85% 62,98% 54,95% 58,88%
Kassalikviditet 962,07% 1 441,98% 2 706,38% 541,43% 448,48% 403,84% 366,40% 213,89% 175,70% 188,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...