Visa allt om Slutplattan DYXJO 98687 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 540 12 755
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -55 -36 -17 -17 -16 -42 -51 2 449 2 764
Resultat efter finansnetto 1 241 -62 -296 57 60 6 2 485 113 2 662 2 828
Årets resultat 1 670 1 541 457 36 -9 2 470 55 1 422 1 517
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 570 6 995 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 247
Omsättningstillgångar 7 707 29 204 4 150 4 109 4 177 4 388 2 711 7 821 8 960
Tillgångar 7 707 6 599 7 199 7 650 7 609 7 677 7 888 6 211 7 821 9 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 490 5 976 6 125 5 734 5 277 5 369 5 505 3 187 3 970 3 218
Obeskattade reserver 0 543 610 1 682 2 255 2 260 2 260 2 260 2 260 1 593
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 217 81 464 234 77 48 123 765 1 591 4 396
Skulder och eget kapital 7 707 6 599 7 199 7 650 7 609 7 677 7 888 6 211 7 821 9 207
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 300 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 0 0 371 3 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - - - - 0 0 251 1 570
Utdelning till aktieägare 7 370 155 150 150 0 128 127 152 838 671
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 540 12 755
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - 0 0 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 270 3 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 487 1 501
Rörelseresultat, EBITDA -35 -55 -36 -17 -17 -16 -42 -51 2 449 2 833
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 34,04% 30,70%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 58,63% 22,16%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 74,41%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 137,22% 35,78%
Soliditet 97,18% 96,98% 91,69% 91,16% 91,19% 91,63% 90,91% 77,51% 71,57% 47,41%
Kassalikviditet 3 551,61% 35,80% 43,97% 1 773,50% 5 336,36% 8 702,08% 3 567,48% 354,38% 491,58% 202,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...