Visa allt om Tärnsjö Rörmaskiner AB
Visa allt om Tärnsjö Rörmaskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 084 1 114 1 325 851 1 095 913 1 243 1 208 1 337 1 240
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 54 20 337 2 255 68 485 377 563 200
Resultat efter finansnetto 52 17 337 6 264 72 481 380 563 195
Årets resultat 95 128 245 4 141 25 284 253 317 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 46 141 239 280 345 18 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 698 1 698 1 778 1 435 1 357 1 144 1 757 1 574 1 332 999
Tillgångar 1 707 1 744 1 919 1 674 1 637 1 489 1 775 1 574 1 332 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 090 1 145 1 217 972 969 956 1 058 894 733 506
Obeskattade reserver 365 435 585 564 569 497 462 370 345 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
Kortfristiga skulder 252 164 117 138 100 36 255 296 241 256
Skulder och eget kapital 1 707 1 744 1 919 1 674 1 637 1 489 1 775 1 574 1 332 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 140 278 217 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 121 150 111 193 165 188 208 213 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 58 12 21 18 34 39 103 154 127 219
Utdelning till aktieägare 150 150 200 0 0 128 128 120 92 89
Omsättning 1 084 1 114 1 325 851 1 106 913 1 243 1 208 1 337 1 242
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 542 1 114 1 325 851 1 095 913 414 403 446 620
Personalkostnader per anställd (tkr) 164 133 171 130 227 204 144 214 186 344
Rörelseresultat, EBITDA 92 115 435 67 348 155 490 377 563 204
Nettoomsättningförändring -2,69% -15,92% 55,70% -% 19,93% -26,55% 2,90% -9,65% 7,82% -%
Du Pont-modellen 3,28% 1,20% 17,82% 0,42% 16,37% 5,04% 27,32% 24,40% 42,64% 20,22%
Vinstmarginal 5,17% 1,89% 25,81% 0,82% 24,47% 8,21% 39,02% 31,79% 42,48% 16,29%
Bruttovinstmarginal 93,54% 81,96% 94,04% 66,98% 99,18% 99,12% 93,81% 94,54% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 133,39% 137,70% 125,36% 152,41% 114,79% 121,36% 120,84% 105,79% 81,60% 59,92%
Soliditet 80,53% 85,11% 87,20% 82,90% 84,81% 88,80% 78,79% 73,72% 73,68% 66,87%
Kassalikviditet 673,81% 1 035,37% 1 519,66% 1 039,86% 1 357,00% 3 177,78% 689,02% 531,76% 552,70% 390,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...