Visa allt om Novema Trade AB
Visa allt om Novema Trade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 883 811 789 696 665 673 707 640 851 1 027
Övrig omsättning 154 105 77 60 64 58 630 118 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 519 93 130 -72 -47 -17 528 -220 -109 75
Resultat efter finansnetto 510 82 123 -88 -61 -40 616 -250 -33 75
Årets resultat 300 48 98 -63 2 6 364 -111 2 49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 724 2 761 2 798 2 835 2 876 2 939 2 863 3 835 4 362 758
Omsättningstillgångar 753 549 455 420 663 889 1 011 379 381 375
Tillgångar 3 477 3 310 3 253 3 255 3 539 3 828 3 875 4 215 4 743 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 110 810 762 664 726 724 718 355 465 463
Obeskattade reserver 161 36 15 0 25 90 140 0 139 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 233 267 300 333 367 400 433 3 816 221
Kortfristiga skulder 2 007 2 231 2 210 2 291 2 454 2 647 2 616 3 427 322 269
Skulder och eget kapital 3 477 3 310 3 253 3 255 3 539 3 828 3 875 4 215 4 743 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 130 - - 28 0 0 0 148 150 152
Varav tantiem till styrelse & VD 130 130 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 202 72 72 93 138 160 72 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 82 70 45 51 56 35 38 67 59
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 037 916 866 756 729 731 1 337 758 861 1 027
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 442 406 395 348 333 337 354 320 426 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 143 73 84 98 112 61 94 109 107
Rörelseresultat, EBITDA 556 130 167 -31 16 49 599 -134 -53 109
Nettoomsättningförändring 8,88% 2,79% 13,36% 4,66% -1,19% -4,81% 10,47% -24,79% -17,14% -%
Du Pont-modellen 14,93% 2,81% 4,00% -2,18% -1,13% -0,42% 16,67% -5,20% -0,70% 6,71%
Vinstmarginal 58,78% 11,47% 16,48% -10,20% -6,02% -2,38% 91,37% -34,22% -3,88% 7,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 94,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,06% 93,07% 81,40%
Rörelsekapital/omsättning -142,02% -207,40% -222,43% -268,82% -269,32% -261,22% -227,02% -476,25% 6,93% 10,32%
Soliditet 35,54% 25,32% 23,78% 20,40% 21,03% 20,65% 21,19% 8,42% 11,91% 52,35%
Kassalikviditet 37,52% 24,61% 18,60% 14,40% 23,35% 30,19% 35,21% 8,43% 88,82% 84,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...