Visa allt om Novema Trade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 811 789 696 665 673 707 640 851 1 027 1 345
Övrig omsättning 105 77 60 64 58 630 118 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 130 -72 -47 -17 528 -220 -109 75 120
Resultat efter finansnetto 82 123 -88 -61 -40 616 -250 -33 75 117
Årets resultat 48 98 -63 2 6 364 -111 2 49 30
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 761 2 798 2 835 2 876 2 939 2 863 3 835 4 362 758 785
Omsättningstillgångar 549 455 420 663 889 1 011 379 381 375 496
Tillgångar 3 310 3 253 3 255 3 539 3 828 3 875 4 215 4 743 1 132 1 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 762 664 726 724 718 355 465 463 414
Obeskattade reserver 36 15 0 25 90 140 0 139 180 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 233 267 300 333 367 400 433 3 816 221 420
Kortfristiga skulder 2 231 2 210 2 291 2 454 2 647 2 616 3 427 322 269 277
Skulder och eget kapital 3 310 3 253 3 255 3 539 3 828 3 875 4 215 4 743 1 132 1 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 28 0 0 0 148 150 152 142
Varav tantiem till styrelse & VD 130 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 72 93 138 160 72 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 82 70 45 51 56 35 38 67 59 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 916 866 756 729 731 1 337 758 861 1 027 1 345
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 406 395 348 333 337 354 320 426 514 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 143 73 84 98 112 61 94 109 107 102
Rörelseresultat, EBITDA 130 167 -31 16 49 599 -134 -53 109 168
Nettoomsättningförändring 2,79% 13,36% 4,66% -1,19% -4,81% 10,47% -24,79% -17,14% -23,64% -%
Du Pont-modellen 2,81% 4,00% -2,18% -1,13% -0,42% 16,67% -5,20% -0,70% 6,71% 9,37%
Vinstmarginal 11,47% 16,48% -10,20% -6,02% -2,38% 91,37% -34,22% -3,88% 7,40% 8,92%
Bruttovinstmarginal 94,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,06% 93,07% 81,40% 68,55%
Rörelsekapital/omsättning -207,40% -222,43% -268,82% -269,32% -261,22% -227,02% -476,25% 6,93% 10,32% 16,28%
Soliditet 25,32% 23,78% 20,40% 21,03% 20,65% 21,19% 8,42% 11,91% 52,35% 41,87%
Kassalikviditet 24,61% 18,60% 14,40% 23,35% 30,19% 35,21% 8,43% 88,82% 84,39% 99,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...