Visa allt om S Brändts Åkeri AB
Visa allt om S Brändts Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 91 1 669 2 948 2 262 1 433 1 703 505 0 0 0
Övrig omsättning - 261 1 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -156 240 -11 391 -100 893 375 0 0 0
Resultat efter finansnetto -157 242 -19 410 -98 893 375 0 0 0
Årets resultat 8 141 2 206 111 68 277 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 68 419 257 0 1 200 1 200 2 000 2 000 1 500
Omsättningstillgångar 285 478 902 1 196 2 019 1 763 561 0 0 0
Tillgångar 353 546 1 321 1 453 2 019 2 963 1 761 2 000 2 000 1 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 305 264 762 556 444 377 900 900 500
Obeskattade reserver 0 168 108 130 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 986 0 0 100 -100 -100
Kortfristiga skulder 40 73 949 561 477 2 518 1 384 1 000 1 200 1 100
Skulder och eget kapital 353 546 1 321 1 453 2 019 2 963 1 761 2 000 2 000 1 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 350 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 117 784 1 906 598 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 23 222 304 164 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 0 500 0 0 0 0 0 400
Omsättning 91 1 930 2 949 2 290 1 433 1 703 505 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 91 835 737 1 131 - 1 703 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 139 504 401 421 - 350 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -156 254 72 449 -100 893 375 0 0 0
Nettoomsättningförändring -94,55% -43,39% 30,33% 57,85% -15,85% 237,23% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -44,19% 44,32% -0,83% 28,22% -4,85% 30,14% 21,29% -% -% -%
Vinstmarginal -171,43% 14,50% -0,37% 18,13% -6,84% 52,44% 74,26% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 269,23% 24,27% -1,59% 28,07% 107,61% -44,33% -162,97% -% -% -%
Soliditet 88,67% 79,86% 26,36% 59,04% 27,54% 14,98% 21,41% 45,00% 45,00% 33,33%
Kassalikviditet 712,50% 654,79% 95,05% 213,19% 423,27% 70,02% 40,53% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...