Visa allt om Edgården AB
Visa allt om Edgården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 344 3 389 3 780 5 296 5 644 6 001 6 848 4 109 1 527 2 090
Övrig omsättning 887 734 1 091 1 044 1 149 1 064 290 527 310 -
Rörelseresultat (EBIT) 85 -226 -310 330 242 781 937 -213 43 267
Resultat efter finansnetto 8 -273 -491 113 55 512 641 -457 -18 289
Årets resultat 184 41 -1 171 0 5 6 3 2 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 020 3 139 3 974 4 888 5 901 6 862 6 393 6 106 6 457 1 784
Omsättningstillgångar 5 377 5 211 4 613 4 873 4 241 4 662 4 534 3 642 2 235 2 023
Tillgångar 8 397 8 350 8 587 9 762 10 141 11 524 10 927 9 748 8 692 3 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 408 2 224 2 183 2 184 2 013 2 013 2 028 2 023 2 019 2 018
Obeskattade reserver 756 983 1 313 1 803 1 927 1 874 1 368 735 1 207 1 239
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 766 3 918 4 309 4 462 4 900 5 773 5 722 5 682 4 940 0
Kortfristiga skulder 1 468 1 225 781 1 313 1 301 1 863 1 810 1 309 525 550
Skulder och eget kapital 8 397 8 350 8 587 9 762 10 141 11 524 10 927 9 748 8 692 3 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 270 280 200 143 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 058 936 580 795 586 355 479 385 287 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 279 175 235 186 196 251 213 146 147
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 5 231 4 123 4 871 6 340 6 793 7 065 7 138 4 636 1 837 2 090
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 - 0 - - 0 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 448 1 130 - - - - - 1 370 764 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 406 - - - - - 267 293 335
Rörelseresultat, EBITDA 665 627 775 1 395 1 301 1 848 1 824 404 570 401
Nettoomsättningförändring 28,18% -10,34% -28,63% -6,17% -5,95% -12,37% 66,66% 169,09% -26,94% -%
Du Pont-modellen 1,41% -2,63% -3,26% 3,65% 2,65% 6,93% 8,70% -2,07% 0,71% 7,78%
Vinstmarginal 2,72% -6,49% -7,41% 6,72% 4,77% 13,31% 13,89% -4,92% 4,06% 14,16%
Bruttovinstmarginal 49,10% 60,70% 33,60% 42,09% 30,53% 42,34% 48,16% 35,00% 87,16% 71,96%
Rörelsekapital/omsättning 89,99% 117,62% 101,38% 67,22% 52,09% 46,64% 39,78% 56,78% 111,98% 70,48%
Soliditet 35,70% 35,82% 37,35% 35,98% 33,85% 29,45% 27,79% 26,18% 33,23% 76,46%
Kassalikviditet 234,95% 264,65% 373,88% 242,57% 185,86% 118,79% 116,52% 98,47% 145,52% 228,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...