Visa allt om Sambus Travel Group AB
Visa allt om Sambus Travel Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 99 165 4 706 8 752 20 804 19 825
Övrig omsättning - - - - - - 21 299 273 441
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -35 29 -395 -2 484 -3 132 -3 730
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 -50 8 -458 -2 206 -3 267 -3 850
Årets resultat 0 0 0 -1 -50 8 -458 -2 206 -3 267 -3 850
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 100 141 1 959 4 036 4 044
Omsättningstillgångar 109 109 109 113 114 347 625 1 087 2 149 1 806
Tillgångar 109 109 109 113 114 447 766 3 046 6 184 5 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 101 101 102 152 144 -276 1 930 -1 641
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 113 2 243 1 853
Kortfristiga skulder 7 8 8 12 12 295 622 1 209 2 012 5 639
Skulder och eget kapital 109 109 109 113 114 447 766 3 046 6 184 5 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 220 1 039 2 562 1 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 110 387 1 019 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 99 165 4 727 9 051 21 077 20 266
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 2 4 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 353 2 188 2 312 2 832
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 166 358 409 378
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -35 70 -367 -967 -2 991 -3 618
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -40,00% -96,49% -46,23% -57,93% 4,94% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -31,58% 6,49% -51,44% -68,15% -50,10% -63,59%
Vinstmarginal -% -% -% -% -36,36% 17,58% -8,37% -23,72% -14,89% -18,76%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 15,38% 22,42% 16,14% 7,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 103,03% 31,52% 0,06% -1,39% 0,66% -19,33%
Soliditet 92,66% 92,66% 92,66% 89,38% 89,47% 34,00% 18,80% -9,06% 31,21% -28,05%
Kassalikviditet 1 557,14% 1 362,50% 1 362,50% 941,67% 950,00% 117,63% 100,48% 89,91% 106,81% 32,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...