Visa allt om SKEPPSHANDELN I Ö-VIK AB
Visa allt om SKEPPSHANDELN I Ö-VIK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 979 7 639 7 426 7 144 9 054 9 200 9 679 11 878 10 731 9 866
Övrig omsättning 27 51 57 1 - - 6 7 - 20
Rörelseresultat (EBIT) 139 425 63 -175 310 96 299 1 082 922 1 101
Resultat efter finansnetto 59 312 -234 -414 148 19 214 957 741 892
Årets resultat 25 253 -234 -78 91 128 114 510 387 892
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 79 100 121 0 4 83 88 69 120
Omsättningstillgångar 3 005 3 117 3 008 2 781 4 216 3 208 2 558 3 138 3 503 2 915
Tillgångar 3 063 3 196 3 108 2 901 4 216 3 212 2 641 3 226 3 572 3 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 990 965 712 946 1 025 933 1 022 968 458 72
Obeskattade reserver 0 0 0 0 336 336 509 457 216 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 268 515 986 221 204 0 0 0 66 488
Kortfristiga skulder 1 805 1 715 1 410 1 734 2 652 1 943 1 110 1 801 2 832 2 476
Skulder och eget kapital 3 063 3 196 3 108 2 901 4 216 3 212 2 641 3 226 3 572 3 036
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 529 557 580 581 515 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 624 649 769 779 204 345 187 14 14 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 297 347 339 346 326 341 298 286 241 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0
Omsättning 7 006 7 690 7 483 7 145 9 054 9 200 9 685 11 885 10 731 9 886
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 490 2 546 2 475 2 381 3 018 3 067 3 226 5 939 5 366 4 933
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 339 386 378 343 409 367 455 398 335
Rörelseresultat, EBITDA 160 446 84 -156 314 148 327 1 105 973 1 158
Nettoomsättningförändring -8,64% 2,87% 3,95% -21,10% -1,59% -4,95% -18,51% 10,69% 8,77% -%
Du Pont-modellen 4,54% 13,33% 2,06% -5,93% 7,45% 3,05% 11,47% 33,73% 25,95% 36,53%
Vinstmarginal 1,99% 5,58% 0,86% -2,41% 3,47% 1,07% 3,13% 9,16% 8,64% 11,24%
Bruttovinstmarginal 27,67% 30,23% 30,61% 29,56% 28,21% 29,32% 27,28% 26,48% 28,31% 30,44%
Rörelsekapital/omsättning 17,19% 18,35% 21,52% 14,66% 17,27% 13,75% 14,96% 11,26% 6,25% 4,45%
Soliditet 32,32% 30,19% 22,91% 32,61% 30,19% 36,76% 52,90% 40,21% 17,18% 2,37%
Kassalikviditet 83,66% 90,03% 89,57% 62,46% 93,70% 101,24% 104,59% 82,84% 61,16% 50,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...