Visa allt om Sverigehuset Teknologgatan 3 AB
Visa allt om Sverigehuset Teknologgatan 3 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 881 1 804 1 801 1 838 1 875 1 738 1 791 1 684 1 760 1 674
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 990 1 043 1 012 947 1 106 948 955 827 581 179
Resultat efter finansnetto 935 941 795 796 898 826 796 494 337 10
Årets resultat 908 555 74 218 1 016 745 712 468 186 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 454 6 845 6 893 6 975 7 056 7 143 7 260 7 441 7 596 7 715
Omsättningstillgångar 75 1 055 371 754 724 507 797 445 883 341
Tillgångar 10 529 7 900 7 265 7 728 7 780 7 650 8 057 7 886 8 480 8 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 404 1 497 942 868 650 633 589 477 409 223
Obeskattade reserver 0 230 0 0 0 125 125 80 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 500 5 722 5 640 6 500 6 667 6 567 6 967 7 019 7 719 7 555
Kortfristiga skulder 1 625 452 683 360 463 324 376 310 272 278
Skulder och eget kapital 10 529 7 900 7 265 7 728 7 780 7 650 8 057 7 886 8 480 8 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 881 1 804 1 801 1 838 1 875 1 738 1 791 1 684 1 760 1 674
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 216 1 132 1 093 1 028 1 193 1 065 1 136 1 008 762 465
Nettoomsättningförändring 4,27% 0,17% -2,01% -1,97% 7,88% -2,96% 6,35% -4,32% 5,14% -%
Du Pont-modellen 9,40% 13,20% 13,93% 12,25% 14,22% 12,39% 11,88% 10,54% 6,90% 2,23%
Vinstmarginal 52,63% 57,82% 56,19% 51,52% 58,99% 54,55% 53,43% 49,35% 33,24% 10,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -82,40% 33,43% -17,32% 21,44% 13,92% 10,53% 23,51% 8,02% 34,72% 3,76%
Soliditet 22,83% 21,22% 12,97% 11,23% 8,35% 9,48% 8,45% 6,78% 5,50% 2,77%
Kassalikviditet 4,62% 233,41% 54,32% 209,44% 156,37% 156,48% 211,97% 143,55% 324,63% 122,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...