Visa allt om Display Support Svenska AB
Visa allt om Display Support Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 870 514 472 546 616 1 092 3 145 1 542 3 888 3 596
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -73 -91 -340 -63 -252 -78 18 143 192
Resultat efter finansnetto 22 23 1 -183 -34 -44 -56 14 122 182
Årets resultat 22 23 1 -183 -34 -13 -4 8 55 103
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 230 155 155 155 170 132 154 177 26
Omsättningstillgångar 829 1 855 1 882 2 047 3 513 3 464 1 329 925 1 111 1 053
Tillgångar 1 059 2 085 2 037 2 202 3 668 3 634 1 461 1 079 1 289 1 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 131 108 107 290 324 337 341 333 317
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 32 84 84 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 229 126 17 0
Kortfristiga skulder 880 1 953 1 929 2 095 3 378 3 310 863 529 855 714
Skulder och eget kapital 1 059 2 085 2 037 2 202 3 668 3 634 1 461 1 079 1 289 1 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 60 120 540 142 282 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 310 140 132 290 0 0 0 0 8 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 97 44 53 108 36 55 188 66 119 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 870 514 472 546 616 1 092 3 145 1 542 3 888 3 596
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 870 514 472 546 616 1 092 3 145 1 542 3 888 3 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 195 195 408 106 185 737 221 421 506
Rörelseresultat, EBITDA -50 -73 -91 -340 -48 -235 -56 41 166 206
Nettoomsättningförändring 69,26% 8,90% -13,55% -11,36% -43,59% -65,28% 103,96% -60,34% 8,12% -%
Du Pont-modellen 2,17% 1,15% 0,29% -8,27% -0,93% -1,18% -3,49% 1,67% 11,09% 17,79%
Vinstmarginal 2,64% 4,67% 1,27% -33,33% -5,52% -3,94% -1,62% 1,17% 3,68% 5,34%
Bruttovinstmarginal 89,89% 84,24% 84,32% 70,88% 72,08% 55,49% 35,96% 48,18% 32,69% 36,62%
Rörelsekapital/omsättning -5,86% -19,07% -9,96% -8,79% 21,92% 14,10% 14,82% 25,68% 6,58% 9,43%
Soliditet 16,90% 6,28% 5,30% 4,86% 7,91% 8,92% 24,68% 37,21% 30,53% 32,58%
Kassalikviditet 91,02% 89,81% 90,46% 91,65% 99,26% 100,97% 140,09% 143,10% 111,11% 124,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...