Visa allt om Temoto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-03 2010-03 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 23 071 39 745 39 027 39 472 35 095 31 668 7 928 3 571 3 201 839
Övrig omsättning 810 64 75 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 936 -13 593 643 487 300 257 137 149 72 7
Resultat efter finansnetto -9 314 -13 901 3 19 -5 3 1 -3 2 1
Årets resultat -6 948 0 -2 10 -5 0 0 -4 1 -1
Balansräkningar (tkr)
2011-03 2010-03 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 676 2 055 1 781 1 937 2 091 1 864 3 090 879 1 117 447
Omsättningstillgångar 30 214 22 718 19 588 17 124 15 251 10 744 11 196 4 550 4 939 1 308
Tillgångar 31 890 24 773 21 369 19 061 17 341 12 607 14 287 5 429 6 056 1 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 100 100 102 92 100 96 97 100 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 774 16 535 11 925 11 647 10 901 7 260 8 801 2 036 1 824 0
Kortfristiga skulder 14 916 8 138 9 343 7 313 6 348 5 247 5 389 3 297 4 132 1 656
Skulder och eget kapital 31 890 24 773 21 369 19 061 17 341 12 607 14 287 5 429 6 056 1 755
Löner & utdelning (tkr)
2011-03
2010-03
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 456 6 825 5 877 6 067 5 647 4 785 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 373 2 411 2 090 2 305 2 058 1 613 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 881 39 809 39 102 39 472 35 095 31 668 7 928 3 571 3 201 839
Nyckeltal
Antal anställda 19 21 21 21 21 19 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 214 1 893 1 858 1 880 1 671 1 667 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 440 379 399 367 337 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 325 -12 864 1 025 1 476 1 695 1 484 637 388 551 36
Nettoomsättningförändring -41,95% -% -1,13% 12,47% 10,82% 299,45% 122,01% 11,56% 281,53% -%
Du Pont-modellen -28,02% -54,85% 3,04% 2,56% 1,74% 2,04% 0,96% 2,74% 1,22% 0,57%
Vinstmarginal -38,73% -34,19% 1,67% 1,24% 0,86% 0,81% 1,73% 4,17% 2,31% 1,19%
Bruttovinstmarginal 24,95% 12,27% 40,81% 37,09% 41,19% 40,14% 40,60% 56,99% 58,01% 66,03%
Rörelsekapital/omsättning 66,31% 36,68% 26,25% 24,86% 25,37% 17,36% 73,25% 35,09% 25,21% -41,48%
Soliditet 0,63% 0,40% 0,47% 0,54% 0,53% 0,79% 0,67% 1,79% 1,65% 5,64%
Kassalikviditet 155,54% 199,41% 80,63% 79,42% 90,47% 63,56% 61,07% 66,85% 62,56% 10,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...