Visa allt om Temoto AB
Visa allt om Temoto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-03 2010-03 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 23 071 39 745 39 027 39 472 35 095 31 668 7 928 3 571 3 201 839
Övrig omsättning 810 64 75 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 936 -13 593 643 487 300 257 137 149 72 7
Resultat efter finansnetto -9 314 -13 901 3 19 -5 3 1 -3 2 1
Årets resultat -6 948 0 -2 10 -5 0 0 -4 1 -1
Balansräkningar (tkr)
2011-03 2010-03 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 676 2 055 1 781 1 937 2 091 1 864 3 090 879 1 117 447
Omsättningstillgångar 30 214 22 718 19 588 17 124 15 251 10 744 11 196 4 550 4 939 1 308
Tillgångar 31 890 24 773 21 369 19 061 17 341 12 607 14 287 5 429 6 056 1 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 100 100 102 92 100 96 97 100 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 774 16 535 11 925 11 647 10 901 7 260 8 801 2 036 1 824 0
Kortfristiga skulder 14 916 8 138 9 343 7 313 6 348 5 247 5 389 3 297 4 132 1 656
Skulder och eget kapital 31 890 24 773 21 369 19 061 17 341 12 607 14 287 5 429 6 056 1 755
Löner & utdelning (tkr)
2011-03
2010-03
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 456 6 825 5 877 6 067 5 647 4 785 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 373 2 411 2 090 2 305 2 058 1 613 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 881 39 809 39 102 39 472 35 095 31 668 7 928 3 571 3 201 839
Nyckeltal
Antal anställda 19 21 21 21 21 19 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 214 1 893 1 858 1 880 1 671 1 667 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 440 379 399 367 337 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 325 -12 864 1 025 1 476 1 695 1 484 637 388 551 36
Nettoomsättningförändring -41,95% -% -1,13% 12,47% 10,82% 299,45% 122,01% 11,56% 281,53% -%
Du Pont-modellen -28,02% -54,85% 3,04% 2,56% 1,74% 2,04% 0,96% 2,74% 1,22% 0,57%
Vinstmarginal -38,73% -34,19% 1,67% 1,24% 0,86% 0,81% 1,73% 4,17% 2,31% 1,19%
Bruttovinstmarginal 24,95% 12,27% 40,81% 37,09% 41,19% 40,14% 40,60% 56,99% 58,01% 66,03%
Rörelsekapital/omsättning 66,31% 36,68% 26,25% 24,86% 25,37% 17,36% 73,25% 35,09% 25,21% -41,48%
Soliditet 0,63% 0,40% 0,47% 0,54% 0,53% 0,79% 0,67% 1,79% 1,65% 5,64%
Kassalikviditet 155,54% 199,41% 80,63% 79,42% 90,47% 63,56% 61,07% 66,85% 62,56% 10,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2001 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...