Visa allt om Levanders Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Levanders Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 13 0 0 19 65 740 2 194 3 048 3 569
Övrig omsättning - - - 7 11 78 1 314 472 608 753
Rörelseresultat (EBIT) -10 3 -7 -3 13 51 606 -260 329 1
Resultat efter finansnetto -8 5 -5 -1 12 234 565 -346 218 -106
Årets resultat -8 5 -5 -1 8 296 562 0 2 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 695 935 1 150 1 330 1 492 1 687 3 391 2 050 2 163 2 633
Omsättningstillgångar 23 4 18 63 23 518 104 864 1 771 1 729
Tillgångar 718 939 1 169 1 394 1 515 2 205 3 495 2 914 3 934 4 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 450 708 904 1 059 1 210 1 602 1 306 745 744 742
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 113 308 667 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 262 225 260 324 280 351 1 457 1 425 1 869 1 880
Kortfristiga skulder 6 6 6 11 24 252 618 436 653 1 285
Skulder och eget kapital 718 939 1 169 1 394 1 515 2 205 3 495 2 914 3 934 4 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 150 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 24 335 417 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 7 240 281 344
Utdelning till aktieägare 200 250 200 150 150 400 0 0 0 0
Omsättning 0 13 0 7 30 143 2 054 2 666 3 656 4 322
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 740 731 762 892
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 15 126 167 273
Rörelseresultat, EBITDA -10 3 -7 -3 13 51 657 -41 571 419
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -100,00% -70,77% -91,22% -66,27% -28,02% -14,60% -%
Du Pont-modellen -% 0,53% -% -% 0,99% 11,70% 17,34% -8,89% 8,39% 0,07%
Vinstmarginal -% 38,46% -% -% 78,95% 396,92% 81,89% -11,80% 10,83% 0,08%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 21,35% 31,91% 62,60% 57,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -15,38% -% -% -5,26% 409,23% -69,46% 19,51% 36,68% 12,44%
Soliditet 62,67% 75,40% 77,33% 75,97% 79,87% 72,65% 39,75% 33,18% 31,12% 24,53%
Kassalikviditet 383,33% 66,67% 300,00% 572,73% 95,83% 205,56% 16,83% 104,13% 155,59% 82,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...