Visa allt om Mediealliansen AB
Visa allt om Mediealliansen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 17 783 20 161 23 136 22 199 23 744
Övrig omsättning - - - - 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 9 -79 -2 389 266 -609 -32
Resultat efter finansnetto 0 0 0 4 62 -54 -2 365 528 -480 23
Årets resultat 0 0 1 4 -72 592 -2 254 372 -359 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 192 161 87 158 198
Omsättningstillgångar 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 14 153 14 686 12 697 16 553 16 535
Tillgångar 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 14 345 14 847 12 784 16 711 16 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 2 367 200 204 156 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 168 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 10 811 14 639 12 580 16 555 16 530
Skulder och eget kapital 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 14 345 14 847 12 784 16 711 16 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 972 828 820 777 747
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 8 276 11 150 10 934 11 175 11 859
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 4 189 5 646 5 474 5 512 5 624
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 9 17 783 20 161 23 136 22 199 23 744
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 31 32 36 39 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 574 630 643 569 540
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 444 564 490 462 430
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 9 -49 -2 347 336 -512 83
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -11,80% -12,86% 4,22% -6,51% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -0,38% -15,89% 4,13% -2,87% 0,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -0,30% -11,70% 2,28% -2,16% 0,10%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 18,79% 0,23% 0,51% -0,01% 0,02%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,50% 1,39% 1,60% 0,93% 1,21%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 130,91% 100,32% 100,93% 99,99% 100,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...