Visa allt om AddBridge AB
Visa allt om AddBridge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 81 257 560 754 1 086 1 672 1 770 1 934
Övrig omsättning - - - 126 - 240 - - - 1 329
Rörelseresultat (EBIT) -116 -119 -60 92 -202 -546 -303 -32 177 1 008
Resultat efter finansnetto -28 33 74 118 -716 3 367 -199 122 189 926
Årets resultat -28 33 74 118 -716 3 663 68 130 184 580
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 380 1 019 900 908 833 786 701 689 142 166
Omsättningstillgångar 2 448 2 984 3 292 3 315 3 548 5 076 1 332 1 947 2 874 2 989
Tillgångar 3 827 4 003 4 192 4 223 4 380 5 862 2 033 2 635 3 016 3 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 823 4 001 4 119 4 195 4 220 5 076 1 533 1 584 1 654 1 470
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 297 563 578 660
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 2 74 28 160 786 203 487 784 1 025
Skulder och eget kapital 3 827 4 003 4 192 4 223 4 380 5 862 2 033 2 635 3 016 3 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 385 88 120 120 318
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 47 71 447 339 759 657 671
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 12 22 234 122 261 304 363
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 143 140 120 120 200 0
Omsättning 0 4 81 383 560 994 1 086 1 672 1 770 3 263
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 3 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 560 251 1 086 557 590 645
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 132 310 599 399 376 457
Rörelseresultat, EBITDA -95 -117 -60 92 -198 -542 -293 -11 200 1 159
Nettoomsättningförändring -100,00% -95,06% -68,48% -54,11% -25,73% -30,57% -35,05% -5,54% -8,48% -%
Du Pont-modellen -% 0,80% 1,77% 2,79% -2,56% 57,56% -9,74% 4,93% 6,80% 29,95%
Vinstmarginal -% 800,00% 91,36% 45,91% -20,00% 447,48% -18,23% 7,78% 11,58% 48,86%
Bruttovinstmarginal -% -875,00% 25,93% 76,26% 39,82% 70,03% 75,87% 93,78% 93,22% 86,14%
Rörelsekapital/omsättning -% 74 550,00% 3 972,84% 1 278,99% 605,00% 568,97% 103,96% 87,32% 118,08% 101,55%
Soliditet 99,90% 99,95% 98,26% 99,34% 96,35% 86,59% 86,17% 75,50% 68,64% 61,65%
Kassalikviditet 61 200,00% 149 200,00% 4 152,70% 11 057,14% 2 080,62% 617,94% 548,28% 399,79% 366,58% 291,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...