Visa allt om Berg och Falk Aktiebolag
Visa allt om Berg och Falk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 135 241 1 039 1 742 4 324 14 540 13 947 17 521 14 068 16 513
Övrig omsättning - - 3 627 - 6 698 2 448 1 507 - 3 582 -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -144 2 967 -5 481 962 -871 -624 -8 705 4 004 7 383
Resultat efter finansnetto -56 -127 3 011 -5 250 13 656 -1 539 -2 288 -12 138 2 387 6 384
Årets resultat 1 2 2 926 -3 707 39 403 -311 228 -13 660 4 286 524
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 712 2 742 2 771 5 506 5 859 95 738 107 734 129 755 72 762 67 417
Omsättningstillgångar 13 553 14 180 20 594 16 203 51 498 30 949 24 473 6 694 11 791 13 797
Tillgångar 16 265 16 922 23 365 21 709 57 357 126 687 132 207 136 449 84 553 81 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 172 16 171 16 169 16 167 16 167 3 752 5 019 5 335 8 933 8 648
Obeskattade reserver 11 46 73 813 1 033 36 411 39 051 42 297 35 645 31 714
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 600 712
Långfristiga skulder 0 0 0 4 031 38 719 41 495 46 624 44 431 25 116 22 956
Kortfristiga skulder 82 705 7 123 698 1 438 45 029 41 513 44 386 14 259 17 186
Skulder och eget kapital 16 265 16 922 23 365 21 709 57 357 126 687 132 207 136 449 84 553 81 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 1 120 1 136 1 117 594 696 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 268 892 3 148 735 793 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 1 098 2 002 2 255 505 1 011 802
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000
Omsättning 135 241 4 666 1 742 11 022 16 988 15 454 17 521 17 650 16 513
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 5 8 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 4 324 2 908 1 743 5 840 7 034 8 257
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 2 486 806 815 - 1 441 961
Rörelseresultat, EBITDA -28 -115 3 232 -5 128 3 386 -861 -614 -8 705 12 987 14 400
Nettoomsättningförändring -43,98% -76,80% -40,36% -59,71% -70,26% 4,25% -20,40% 24,55% -14,81% -%
Du Pont-modellen -0,33% -0,74% 12,99% -23,79% 25,52% 0,06% 0,55% -5,52% 4,75% 9,11%
Vinstmarginal -40,00% -51,87% 292,11% -296,44% 338,58% 0,54% 5,21% -42,98% 28,53% 44,80%
Bruttovinstmarginal 42,96% 66,80% -48,32% -58,15% -50,05% -22,83% -15,28% 100,00% 92,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9 978,52% 5 591,29% 1 296,54% 890,07% 1 157,72% -96,84% -122,18% -215,12% -17,54% -20,52%
Soliditet 99,48% 95,77% 69,45% 77,23% 29,51% 24,14% 25,57% 26,23% 40,92% 38,76%
Kassalikviditet 16 528,05% 2 011,35% 289,12% 2 321,35% 3 581,22% 68,73% 58,95% 15,08% 82,69% 80,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...