Visa allt om Jan Bröms AB
Visa allt om Jan Bröms AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 24 20 11 22 203 5 29 436
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -29 -21 -30 -46 -46 130 -39 -37 345
Resultat efter finansnetto -8 16 -7 29 -35 -42 221 19 7 367
Årets resultat -8 14 -7 29 -35 36 177 71 74 262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 6 12 7 11 22
Omsättningstillgångar 119 1 205 1 211 1 213 1 173 1 253 1 337 1 115 1 102 1 218
Tillgångar 119 1 205 1 211 1 213 1 173 1 259 1 349 1 122 1 113 1 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 1 193 1 179 1 186 1 157 1 192 1 178 1 001 931 856
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 90 98 170 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 12 32 28 16 67 81 22 12 120
Skulder och eget kapital 119 1 205 1 211 1 213 1 173 1 259 1 349 1 122 1 113 1 240
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 24 20 11 22 203 5 29 436
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -29 -19 -28 -44 -41 136 -35 -34 353
Nettoomsättningförändring -100,00% -91,67% 20,00% 81,82% -50,00% -89,16% 3 960,00% -82,76% -93,35% -%
Du Pont-modellen -% 1,33% -0,58% 2,39% -2,98% -3,34% 16,38% 1,69% 0,63% 29,60%
Vinstmarginal -% 800,00% -29,17% 145,00% -318,18% -190,91% 108,87% 380,00% 24,14% 84,17%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 59 650,00% 4 912,50% 5 925,00% 10 518,18% 5 390,91% 618,72% 21 860,00% 3 758,62% 251,83%
Soliditet 94,12% 99,00% 97,36% 97,77% 98,64% 94,68% 92,24% 95,50% 94,65% 84,30%
Kassalikviditet 1 487,50% 10 041,67% 3 784,38% 4 325,00% 7 306,25% 1 870,15% 1 650,62% 5 068,18% 9 183,33% 1 015,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...